Klub Adwokata w Krakowie. Oficjalne otwarcie. Wieczór gdański

Klub Adwokata w Krakowie. Oficjalne otwarcie. Wieczór gdański
  • Klub Adwokatów w Krakowie już oficjalnie otwarty w nowej siedzibie przy ul. Batorego 17. 
  • Uroczyste otwarcie Klubu z 50-letnią już tradycją odbyło się 20 października wieczorem, w ramach  Pierwszego Międzynarodowego Forum Adwokatury w Krakowie.
Wydarzenie cieszyło się wyjątkową frekwencją. Na zaproszenie adw. Aleksandra Guta, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, przybyli przedstawiciele miasta, krakowskiego wymiaru sprawiedliwości, ambasady Ukrainy, duszpasterz prawników archidiecezji krakowskiej, dziekan Wydziału Prawa i Adminitracji Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jerzy Pisuliński oraz goście zagraniczni.
 
 
Obecny był także adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, adw. Stanisław Estreich i adw. Andrzej Zwara – członkowie Prezydium NRA, oraz adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, adw. Andrzej Siemiński z Referatu Skarg NRA, licznie przybyli też dziekani oraz członkowie NRA, a także przewodniczący i członkowie Komisji NRA.
 
 
Adw. Aleksander Gut, dziekan ORA w Krakowie, powitał gości i przypomniał 50-letnią już historię Klubu Adwokatów, który powstał w 1972 roku. Wspominając o dziejach i funkcjach, jakie spełniał Klub, dziekan z uznaniem mówił także o wkładzie w rozwój Klubu adw. Stanisława Kłysa. Zaprosił obecnych do odwiedzania Klubu w nowej siedzibie, zachęcając do uczestnictwa w organizowanych tu wydarzeniach, ale i do kształtowania tego miejsca.
 
 
Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, podziękował adw. Gutowi oraz adw. Pawłowi Gierasowi, prezesowi Ośrodka Badawczego Adwokatury, za kontynuowanie tradycji Klubu Adwokatów w Krakowie i wyraził nadzieję, że będzie on rozwijał się przez kolejne 50 lat.
 
 
Następnie adw. Aleksander Gut, adw. Przemysław Rosati i adw. Paweł Gieras przecięli zieloną wstęgę, symbolicznie otwierając Klub Adwokatów w Krakowie.
 
 
 
 
 
 
Część artystyczną tym razem zapowiedzieli adw. Bartosz Golejewski, dziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej oraz adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium NRA. W ten sposób rozpoczął się nowy cykl – prezentacji poszczególnych izb adwokackich w Klubie Adwokatów w Krakowie. Pierwszy – Wieczór Gdański – składał się z wykładu prof. Kamila Zeidlera na temat obrazu “Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga, który można obejrzeć w Muzeum Narodowym w Gdańsku oraz z koncertu muzyki poważnej. Na gości czekał także “gdański” poczęstunek.
 
 
Na koniec Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie przygotowała niespodziankę – koncert Stanisława Sojki.
 
 
Nowa siedziba Klubu Adwokatów mieści się w również nowej siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej, przy ul. Batorego 17, na trzecim piętrze. Klub ma do dyspozycji kilka sal z miejscem na kameralne koncerty oraz wyposażeniem multimedialnym.
 
 
Otwarcie Klubu było inauguracją Pierwszego Międzynarodowego Forum Adwokatury w Krakowie, które potrwa do soboty 22 października.