Gala obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej

Na Zamku Królewskim w Warszawie 23 listopada odbyła się Gala obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz państwowych, sądownictwa oraz międzynarodowych organizacji prawniczych.

Galę, którą prowadzili Grażyna Torbicka oraz adw. Bartosz Przeciechowski, otworzył adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, witając gości.

Byli wśród nich m.in. przedstawiciel Prezydenta RP prof. Andrzej Zybertowicz, wicemarszałkinie Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i Barbara Dolniak, Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf, przedstawiciele sądownictwa, parlamentu, prezesi samorządów zawodów zaufania publicznego i organizacji prawniczych, przedstawiciele zagranicznych adwokatur i międzynarodowych organizacji prawniczych, a wśród nich Antonin Mokry, prezes CCBE, czyli Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy.

[notification type=”attention”]Z satysfakcją zauważyliśmy, że na Gali 100-lecia nie zdecydowano się używać sławetnego logo 100-lecia[/notification]

W szczególny sposób Prezes NRA przywitał zasłużonych adwokatów, obrońców politycznych czasów PRL: adw. Annę Bogucką-Skowrońską, adw. Krystynę Skolecką-Konę, adw. Annę Sobocińską-Lorenc, adw. Hannę Nowodworską-Grohman, adw. Andrzeja Rościszewskiego, adw. Jana Ciećwierza, adw. Andrzeja Dzięcioła. Adwokaci ci zostali przywitani owacją.

Na sali zgromadzeni byli dziekani Okręgowych Rad Adwokackich, członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, prezes i sędziowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, przewodniczący i członkowie Wyższej Komisji Rewizyjnej.

List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy z gratulacjami jubileuszu i życzeniami dla Adwokatury przeczytał prof. Andrzej Zybertowicz. Prezydent napisał, że podpisanie przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu o tymczasowym statucie Palestry Państwa Polskiego 24 grudnia 1918 r. było aktem wielkiej wagi. Podkreślił zasługi adwokatów, którzy mieli swój znaczący wkład w budowanie II Rzeczpospolitej, a którym winniśmy pamięć i uznanie. Prezydent podziękował też za pośrednictwem listu adwokatom za pracę na rzecz praw i wolności obywatelskich, podkreślając, że społeczna misja adwokatury jest ważna.

(czytaj list od Prezydenta)

Następnie wręczono państwowe odznaczenia dla adwokatów zasłużonych dla Adwokatury Polskiej.

Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczeni zostali za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz prawa polskiego, za wkład w rozwój samorządu adwokackiego:

adw. Włodzimierz Łyczywek  – Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

adw. Rafał Kasprzyk – Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (nieobecny podczas Gali)

adw. Jarosław Zdzisław Szymański  – Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski

adw. Roman Kusz – Złotym Krzyżem Zasługi

adw. Marian Jagielski, adw. Elżbieta Nowak, adw. Janusz Steć – Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Odznaczenia w imieniu Prezydenta RP wręczył prof. Zybertowicz. Wszyscy wyróżnieni przyjęli ordery i odznaczenia.

Następnie przemawiał adw. Jacek Trela, prezes NRA. Przypomniał chlubne karty historii Adwokatury i adwokatów, którzy budowali sądownictwo w niepodległej Polsce, obejmowali wysokie funkcje państwowe i samorządowe. Poświęcali życie w walce zbrojnej, walcząc w obronie odzyskanej wolności. A przede wszystkim, stawali w obronie praw i wolności obywatelskich. Już w dwudziestoleciu wojennym adwokaci byli obrońcami w głośnych procesach, jak proces brzeski. W czasie II wojny światowej sprzeciwiali się skreślaniu z list adwokackich i wysiedlaniu adwokatów pochodzenia żydowskiego, jak 14 sprawiedliwych w Warszawie czy dziekan izby lubelskiej Stanisław Kalinowski. Po wojnie angażowali się w obronę protestujących – robotników, studentów, opozycjonistów. Już 14 grudnia 1981 r. warszawska rada adwokacka wydała uchwałę potępiającą wprowadzenie stanu wojennego.

Taka Adwokaturę, jak zaznaczył prezes NRA, budowały całe pokolenia i taką adwokaturę przekazały młodszemu pokoleniu. – Ich doświadczenia każą dziś powiedzieć, trawestując słowa Czesława Miłosza o Ojczyźnie „bo niczym nie jest Adwokatura bez przeszłości, słowem, który w połowie dźwięku traci sens” – mówił adw. Trela. – My, adwokaci, czerpiemy z tych przykładów inspirację i siłę do obrony praw i wolności obywateli. Czynimy to każdego dnia, często nawet nie zdając sobie sprawy z tego, że sprawujemy taką ważną misję, bo dla nas to jest codzienność: reprezentowanie jednostki w urzędach i sądach, obrona jej interesów w sprawach karnych, cywilnych, administracyjnych.

Prezes podkreślił, że widząc, jak ważne jest dla obywateli i dla całego demokratycznego państwa prawa niezależne sądownictwo, Adwokatura jednoznacznie i stanowczo – w ostatnich latach w szczególności – wypowiada się przeciwko wszelkim próbom ograniczenia tej niezawisłości i niezależności sędziowskiej. – Wszyscy adwokaci, każdy z nas ślubował przecież przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz do umacniania porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej, co niniejszym czynimy – stwierdził.

Adw. Jacek Trela podkreślał, że Adwokatura nie politykowała kiedy budowała Polskę niepodległą czy w żadnym innym momencie historii. Także dziś to, co kieruje działaniami Adwokatury, to prawa i wolności obywatelskie i wszystko, co może służyć ich ochronie. Dodał, że służy temu tajemnica adwokacka, która jest nierozerwalnie związana z prawem obywateli do sądu i z prawem jednostki do obrony.

– Tymi dzisiejszymi działaniami, daleko nieporównywalnymi, jeśli porównać je z ogromem starań naszych poprzedników i ich ryzykiem, składamy hołd pięciu pokoleniom adwokatów i mówimy za Czesławem Miłoszem „Pokłon złożyliśmy ludziom minionym, i dom swój odtąd mieliśmy w historii” – mówił prezes NRA.  – Niech te słowa będą dla nas zobowiązaniem do trwania w ochronie praw i wolności obywatelskich i życzeniem na kolejne lata niezależnej Adwokatury Polskiej.

Na zakończenie prezes Trela przytoczył słowa kard. Kazimierza Nycza, który rano sprawował mszę św. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w intencji Adwokatury. Ksiądz Kardynał powiedział na koniec: ”nie takie ciężkie czasy przeżyła adwokatura, przeżyje również i te”.

Głos zabrały następnie wicemarszałkinie Sejmu Barbara Dolniak oraz Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu RP.

Małgorzata Kidawa Błońska mówiła, ze to dzięki adwokatom Polsce udawało się bezpiecznie wychodzić  z zakrętów historii. Podziękowała Adwokaturze za nieustanne edukowanie społeczeństwa o tym, co jest najważniejsze – o prawach obywatelskich i konstytucji. Wyraziła nadzieję, że także obecny wiraż, w który Polska wchodzi z dobrą prędkością, uda się pomyślnie przejść.

Barbara Dolniak podkreśliła, że bez niezależnej Adwokatury nie ma rządów prawa. Mówiła, że adwokatura przetrwała najmroczniejsze czasy w 100-letniej historii pozostając wierną swoim wartościom.

Z przemówieniem wystąpiła prof. Małgorzata Gersdorf, Pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Podziękowała Adwokaturze za uznawanie jej statusu i wsparcie, jakie otrzymała od środowiska adwokackiego. Powiedziała, że 100-lecie Adwokatury to opowieść o wolności, odwadze i poświęceniu, walce często za cenę swojego życia o Polskę, ustrój państwowy i kształt Rzeczpospolitej. O walce o los człowieka i jego sprawy. Podkreśliła, ze zawód adwokata jest piękny, a Sąd Najwyższy  nie zapomina o pierwszych sędziach i prezesach Sądu Najwyższego, wywodzących się z zawodu adwokata. Zaznaczyła, ze heroiczne postawy adwokatów, którzy walczyli o prawa i wolności obywatelskie w czasach PRL, są teraz inspiracją dla młodego pokolenia. – Tradycja Adwokatury, to tradycja wolności i honoru – mówiła prof. Gersdorf. – To nakłada wielkie zobowiązanie, ale państwo wywiązują się z niego fantastycznie – podkreśliła. – Życzę kolejnych lat stania na straży praworządności, wolności, niepodległości, praw i wolności – zakończyła.

Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK, wspominał adwokata Józefa Higersbergera, który 19 lutego 1919 roku został pierwszym prezesem i organizatorem nowo utworzonej Najwyższej Izby Kontroli Państwa. Prezes Kwiatkowski zaznaczył, że żadna instytucja nie mogła się obejść bez wsparcia zaangażowania adwokatów. Wspominał tez adw. Joannę Agacką-Indecką, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 2007-2010, z którą współpracował w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego działającej przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dr Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, wspominała adw. Marię Sawicką, uhonorowaną za jej działalność przez RPO, przypomniała też, że odznaczenia Rzecznika Praw Obywatelskich otrzymali adwokaci Anna Bogucka-Skowrońska i Jacek Taylor. Dr Machińska mówiła także o widocznej zmianie w Adwoakturze – coraz więcej jest w niej kobiet. Wspominała takie postaci jak adw. Aniela Steinsbergowa. Adw. Maria Budzanowska, adw. Joanna Agacka-Indecka. Z uznaniem wypowiedziała się o ustanowieniu konkursu na „Kobietę Adwokatury”.

R.pr. Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej rady Radców Prawnych, mówił o tym, jakim zaszczytem jest dla niego bycie przyjacielem prezesa NRA adw. Jacka Treli. Podkreślał, że radcowie prawni będą stać razem z adwokatami w obronie praworządności. Przypomniał o tym, jak kilka tygodni temu adwokaci, radcowie, dziennikarze i lekarze bronili nienaruszalności tajemnicy zawodowej, co przyniosło sukces. – Wspólne protestowanie jest skuteczne, więc warto być razem – powiedział, życząc Adwokaturze sukcesów.

Sędzia Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia“, także dziękował adwokatom za wsparcie w lipcu 2017 i lipcu 2018 r. pod Sądem Najwyższym. Podziękował prezesowi Treli za współpracę przy Pierwszym Kongresie Prawników Polskich, który odbył się w maju 2017 r. oraz za współpracę w Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Dziękował też adwokatom, którzy są pełnomocnikami sędziów wzywanych przez rzeczników dyscyplinarnych oraz twórcom inicjatywy #WolneSądy.

Z gratulacjami dla Adwokatury występowali też m.in. przedstawiciele adwokatur zagranicznych oraz międzynarodowych organizacji prawniczych.

Odczytano także listy.

(czytaj list Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka)

(czytaj list wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza)

(prezes NSA prof. Marka Zirk-Sadowski)

(Naczelna Rada Lekarska)

(Polska Izba Inżynierów i Budownictwa)

(Krajowa Rada Notarialna)

(Krajowa rada Lekarsko-Weterynaryjna)

Galę na Zamku Królewskim zakończył koncert Nahorny Trio.

Po uroczystościach na Zamku Królewskim w archikatedrze św. Jana Chrzciciela odbył się jeszcze jeden koncert, którego głównym organizatorem był adw. Stanisław Kłys z Krakowa.

Wystąpił chór pod dyrekcją Dariusza Zimnickiego i Justyny Pakulak, a także wybitni soliści: Paulina Maciołek – sopran (Akademia Muzyczna w Krakowie, Opera Krakowska), Daria Proszek – mezzosopran (Akademia Muzyczna w Krakowie, Opera Krakowska), Stanisław Kuflyuk – tenor (Opera Narodowa w Warszawie). Na organach zagrał Piotr Rachoń.

W programie utwory G.F. Händla, J.S. Bacha, W. A. Mozarta, G.B. Pergolesiego i in.

Na uroczystości Gali 100-lecia Adwokatury na Zamku Królewskim obecni byli: prof. Andrzej Zybertowicz, przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, Barbara Dolniak, wicemarszałek Sejmu RP oraz Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu RP, poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz, poseł Grzegorz Długi, senator Piotr Zientarski i senator Zbigniew Cichoń.

Na Galę przybyli: prof. Małgorzata Gersdorf, Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, sędzia Wojciech Hermeliński, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Krzysztof Kwiatkowski, prezes Naczelnej Izby Kontroli, Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, s. Stanisław Zabłocki, prezes Sądu Najwyższego – Izby Karnej.

Udział w uroczystości wzięli również Stanisław Rymar i Piotr Pszczółkowski, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, s. Janusz Drachala, wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, s. Beata Waś, prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, s. Paweł Iwaniuk, prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, s. Wojciech Mazur, prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Przybyli także przedstawiciele polskiego Parlamentu: poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz, poseł Grzegorz Długi, poseł Jacek Wilk, senator Piotr Zientarski i senator Zbigniew Cichoń.

Obecni byli przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego: Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, prof. Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia“, Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej, prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Jolanta Przygońska, prezes Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów, Anna Janik, reprezentująca Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, Jacek Kozakiewicz, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Andrzej Roch Dobrucki, prezes Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Andrzej Marczak, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Włodzimierz Chróścik, dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

W świętowaniu 100-lecia Adwokatury Polskiej uczestniczyli także goście zagraniczni: Ignas Vėgėlė, prezes Litewskiej Rady Adwokackiej, Pan Stanislav Balik z Czeskiej Rady Adwokackiej, Lidiya Izovitova, prezes Ukraińskiej Rady Adwokackiej, Valentyn Gvozdiy, wiceprezes Ukraińskiej Rady Adwokackiej, Claudia Seibel, wiceprezes Stowarzyszenia Adwokatów Niemieckich, Ondrej Laciak, wiceprezes Słowackiej Rady Adwokackiej, Jan Kutan, członek Słowackiej Rady Adwokackiej, Janez Starman, wiceprezes Słoweńskiej Rady Adwokackiej, Luis-Bernard Buchman i Etienne Lesage, przedstawiciele Francuskiej Rady Adwokackiej, Alexandra Perquin, członek Paryskiej Rady Adwokackiej, Robert Brown, przedstawiciel Amerykańskiej Rady Adwokackiej.

Nie zabrakło przedstawicieli międzynarodowych organizacji prawniczych. Przybył Antonin Mokry, prezes CCBE, czyli Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy, James MacGuill, Przewodniczący Komisji Prawa Karnego CCBE, adw. Dominika Stępińska-Duch, krajowy sprawozdawca na forum CCBE w zakresie naruszeń związanych z ideą rządów prawa, Anna Masiota, przedstawicielka UIA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników.

Podczas Gali obecni byli przedstawiciel Poczty Polskiej, która wydała okolicznościową kartę na 100-lecie Adwokatury – adw. Michał leski, dyrektor biura prawnego i nadzoru właścicielskiego Poczty Polskiej  i Alicja Omięcka z zarządu PGE Narodowego – stadion wyświetlał 22 listopada napis na cześć jubileuszu samorządu adwokackiego.

Źródło: adwokatura.pl

Zdjęcie: Robert Szaban