Czy Ordo Iuris próbowało obsadzić swoich ludzi we władzach warszawskiej adwokatury ?

Czy Ordo Iuris próbowało obsadzić swoich ludzi we władzach warszawskiej adwokatury ?

 

Jakie są zagrożenia dla niezależności adwokackiej ?

Czy Ordo Iuris próbowało obsadzić swoich ludzi we władzach warszawskiej adwokatury ?

Z Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie mec. Mikołajem Pietrzakiem rozmawia  Agata Kowalska z OKO.press

Kliknij przycisk odtwarzania [>] i wysłuchaj całego podcastu:


 

Niemniej kandydaci kojarzeni z Ordo Iuris uzyskali relatywnie dobre wyniki wyborcze; warto zachować ostrożność przy wyborze władz krajowych Adwokatury Polskiej

[su_button url=”https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,26742397,wybory-wladz-warszawskiej-adwokatury-startowal-kandydat-kojarzony.html” target=”blank” style=”soft” background=”#b51f20″ color=”#faf8f8″ size=”6″ wide=”yes” center=”yes” desc=”Mocny wynik kandydata listy kojarzonej z Ordo Iuris”]Gazeta Wyborcza. Wybory władz warszawskiej adwokatury[/su_button]

 

Adwokat Mikołaj Pietrzak ponownie Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w WarszawieWeź udział w webinarium adw. prof. dra Maciej Gutowskiego, kliknij i zapisz się: