Adwokaci w Powstaniu Wielkopolskim

Adwokaci w Powstaniu Wielkopolskim
adw. dr Witold Celichowski (1874-1944), I wojewoda poznański, wybitny obrońca w procesach karnych;
adw. Wojciech Trąmpczyński (1860-1953), marszałek Sejmu i Senatu w II RP, jeden z najwybitniejszych prawników okresu miedzywojennego;
adw. Władysław Seyda (1863-1939), poseł do Sejmu Ustawodawczego, I Prezes SN (1924-1929);
adw. Cyryl Ratajski (1875-1942), wybitny Prezydent Miasta Poznania, minister spraw wewnętrznych, podczas II wojny światowej Delegat Rządu na Kraj.

Przypominamy artykuł opublikowany w 90-tą  Rocznicę Powstania Wielkopolskiego w Zeszycie 1-2/2009 Palestry.

Pamiętając o wysiłku Powstańców i ich daninie krwi nie sposób nie wspomnieć, że w walkach wzięło udział również wielu adwokatów. Dotychczas nie ukazały się obszerniejsze prace przedstawiające udział adwokatów w Powstaniu Wielkopolskim. W niniejszym artykule przedstawiono sylwetki nie tylko adwokatów, którzy brali bezpośrednio udział w walkach powstańczych, ale także tych, którzy zasiadali w naczelnych i sądowniczych organach powstańczych (czytaj w .pdf>).

Postuluję aby Naczelna Rada Adwokacka rozważyła przyznanie  adwokatom uczestnikom Powstania Wielkopolskiego wymienionym w wyżej publikowanym artykule Odznakę Adwokatura Zasłużonym.

jmm