Adw. dr Anna Wilińska-Zelek Adwokatką Roku 2022

Adw. dr Anna Wilińska-Zelek Adwokatką Roku 2022
  • Adw. dr Anna Wilińska-Zelek została Adwokatką Roku 2022.
  • Pani Mecenas została wyróżniona za swoją działalność dydaktyczną oraz działaność społeczną, ukierunkowaną na pomoc dzieciom i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W 2022 r. Pani Mecenas aktywnie zaangażowała się też w organizacje wsparcia dla obywatelek i obywateli z Ukrainy, m.in. szkoląc adwokatki i adwokatów w zakresie prawa migracyjnego oraz udzielania najpotrzebniejszej pomocy prawnej.
  • Kapituła Konkursu przyznała też wyróżnienia: dla adw. Alicji Zielińskiej-Eisen,  dla adw. Aleksandry Kursy i dla adw. Anny Wojniusz.
  • Nagroda specjalna od Prezesa NRA trafiła do adw. dr hab. Lucyny Staniszewskiej.
  • Ogłoszenie wyników Konkursu miało miejsce 8 marca w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej.

W uroczystym ogłoszeniu wyników udział wzięli m.in.: adw. Przemyslaw Rosati, prezes NRA i przewodniczący Kapituły Konkursu, adw. Daria Skrzypczak-Kozikowska, przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy NRA, adw. Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka.

Adw. Anna Wilińska-Zelek (Izba adwokacka w Poznaniu), doktor nauk o mediach i komunikacji społecznej, jest adwokatką od 2015 r. Jej główna specjalizacja to prawo mediów, własności intelektualnej, nowych technologii, nieuczciwej konkurencji, prawo medyczne, a także prawa człowieka, pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Jest członkinią Komisji Praw Człowieka NRA oraz wiceprzewodniczącą Komisji Praw Człowieka ORA w Poznaniu.

Jest też członkinią Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego i Prawa Prasowego.

Za swoją działalność zdobyła IV miejsce w konkursie Rising stars – Prawnicy Liderzy Jutra. Jest redaktorką serwisu prawnego o budowaniu marki i współpracy z mediami.

Laudację dla adw. Anny Wilińskiej-Zelek wygłosiła

“Pani Mecenas wyróżnia się szczególną wiedzą i dorobkiem naukowym – obroniła tytuł doktorki nauk o mediach i komunikacji społecznej, otrzymała Nagrodę KRRiT im. dr Pawła Stępki za najlepszą pracę doktorską z dziedziny mediów elektronicznych, oraz nagrodę w konkursie Verba Veritatis za najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu w kategorii prace doktorskie i habilitacyjne, a obecnie rozpoczęła przewód doktorski z nauk prawnych. Jest autorką niezliczonych publikacji i projektów związanych z prawem prasowym, prawem mediów, nowych technologii, ochrony dóbr osobistych czy prawem autorskim. W ramach realizowania pasji do pracy dydaktycznej, Pani Mecenas związana jest z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza oraz Wyższą Szkołą Bankową, a w samym tylko 2022 r. poprowadziła blisko 200 godzin zajęć ze studentami.”

Kapituła Konkursu doceniła przede wszystkim wszechstronność, wrażliwość i odwagę adw. Wilińskiej-Zelek, które widoczne są w zaangażowaniu w różnorodne tematy i projekty, związane zarówno z nauką i rozwojem, ale przede wszystkim wspieraniem drugiego człowieka.

Tegoroczna Laureatka Nagrody Głównej Konkursu jest nie tylko praktykującą adwokatką, prowadzącą strategiczne postępowania dotyczące medialnych kryzysów wizerunkowych, dóbr osobistych czy liczne projekty wspierające biznes w zakresie własności intelektualnej czy nowych technologii. Pani Mecenas w swojej pracy odnajduje przestrzeń do tworzenia sieci połączeń między specjalizacjami z różnych dziedzin i do wdrażania innowacyjnych rozwiązań dla społeczności, tak adwokackiej – prawniczej, jak i innych: lekarskiej, naukowej czy biznesowej, co jest niezmiernie inspirujące i ma ogromną wartość.

Pani Mecenas jest inicjatorką i organizatorką m.in. projektu: PTAT wspiera NRA, NRA wspiera PTAT – dzielimy się wiedzą i kompetencjami, w ramach którego psychologowie, którzy są zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Analizy Transakcyjnej szkolą adwokatów, a adwokaci szkolą psychologów, by ostatecznie środowisko adwokatów mogło korzystać na budowaniu kompetencji miękkich. Pani Mecenas jest również liderką projektu Rok praw lekarza, akcji edukacyjnej dla lekarzy oraz programu zapewnienia opieki prawnej lekarzom, a także jest współtwórczynią MeetIPing’u czyli comiesięcznych spotkań dla społeczności pełnomocników pasjonujących się prawem własności intelektualnej oraz nowych technologii, które odbywają się pod patronatem Wolters Kluwer i Wyższej Szkoły Bankowej.

Bycie Adwokatką Roku to bycie Inspiratorką, Działaczką, tak na rzecz wspólnego środowiska prawniczego, jak i na rzecz innych, w tym kobiet – czytamy w laudacji. Aktywność zawodowa, naukowa i społeczna Pani Mecenas są bez wątpienia pięknym świadectwem takiej postawy i takich właśnie działań.

Kapituła Konkursu doceniła zaangażowanie Pani Mecenas w sprawy społeczne, w szczególności na rzecz dzieci – Pani Mecenas podejmuje się prowadzenia spraw związanych z przestępstwami molestowania seksualnego dzieci i brutalnej przemocy domowej.

Tegoroczna Laureatka angażuje się też w działania Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji Nasz Bocian, w szczególności skupiając się na budowaniu pozarządowego programu leczenia in vitro. Pani Mecenas jest również jedną z pełnomocniczek w sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych osób poczętych metodą in vitro oraz ich rodzin.

W 2022 r. Pani Mecenas aktywnie zaangażowała się też w organizacje wsparcia dla obywatelek i obywateli z Ukrainy, m.in. szkoląc adwokatki i adwokatów w zakresie prawa migracyjnego oraz udzielania najpotrzebniejszej pomocy prawnej.

Kapituła Konkursu przyznała także wyróżnienia:

Pierwsze wyróżnienie dla adw. Alicji Zielińskiej-Eisen (Izba adwokacka w Katowicach). 

Kapituła Konkursu wyróżniła adw. Zielińską-Eisen za inicjatywę „Safe Harbor – 4 UA Mooties”, której celem jest zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego środowiska, które z kolei umożliwi ukraińskim adeptkom i adeptom prawa (i jednocześnie uczestnikom międzynarodowych konkursów typu „moot court”) rozwój, kontynuowanie edukacji prawniczej i planowanie przyszłości pomimo trwającej wciąż wojny w Ukrainie. Początkowo zespół wolontariuszy zorganizowany i koordynowany przez Panią Mecenas pomagał prawnikom w wyjeździe z Ukrainy. Stworzona przez nią inicjatywa – dzięki zaangażowaniu ponad 90 międzynarodowych kancelarii i instytucji zajmujących się rozwiązywaniem sporów – była w stanie zaoferować ukraińskim studentkom i studentom kilkumiesięczny staż, zakwaterowanie, pomoc w logistyce podróży, stypendium na pokrycie kosztów utrzymania, a także wsparcie psychologiczne, zajęcia społeczne i edukacyjne, a także mentoring. Tylko do tej pory takie wsparcie otrzymało ponad 65 młodych prawniczek i prawników.

Drugie wyróżnienie dla adw. Aleksandry Kursy (Izba adwokacka w Lublinie)

za wieloaspektową pracę na rzecz ochrony zwierząt, we współpracy z różnymi organizacjami społecznymi.

Trzecie wyróżnienie dla adw. Anny Wojniusz (Izba Adwokacka w Zielonej Górze)

za jej działalność na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Nagroda specjalna od Prezesa NRA trafiła do adw. dr hab. Lucyny Staniszewskiej (Izba adwokacka w Poznaniu).

Prezes NRA, adw. Przemysław Rosati, wyróżnił adw. dr hab. Staniszewską za jej działania na rzecz legalizacji pobytu cudzoziemców, wyznaczenia opiekunów prawnych dla samotnych dzieci z Ukrainy i pomoc prawną pomocy pro bono udzielną uchdźcom na Targach Poznańskich. A także za jej działalność edukacyjną, skoncentrowana na cyberbezpieczeństwie i ochronie tajemnicy adwokackiej w usługach prawnych online.

Źródło: adwokatura.pl