Adw. dr hab. Andrzej Olaś został laureatem konkursu na książkę prawniczą

Adw. dr hab. Andrzej Olaś został laureatem konkursu na książkę prawniczą
  • Adw. dr hab. Andrzej Olaś został laureatem konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2021 roku.
  • Nagroda została przyznana za monografię jego autorstwa pt. Zarzut potrącenia w procesie cywilnym.
  • Książkę adw. dr. hab. Olasia do nagrody rekomendowało Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.
  • Wręczenie nagród w konkursie organizowanym przez Wolters Kluwer Polska oraz Przegląd Sądowy miało miejsce 22 marca w Warszawie.

W uzasadnieniu kapituła konkursu napisała, że monografia adw. dr. hab. Olasia kompleksowo ujmuje bardzo często spotykaną w praktyce postępowań cywilnych instytucję potrącenia, która występuje np. przy sporach sądowych dot. rozliczeń z tytułu kredytów frankowych.

Adwokat dr hab. Andrzej Olaś jest adiunktem w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, jest także czynnie zaangażowany w życie samorządu adwokackiego – zasiada w Radzie Programowej Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA.

Tytuł książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2021 przypadł też ex aequo książce Marka Kulika pt. Przestępstwa współukarane w polskim prawie karnym.

W uroczystości wręczenia nagród NRA reprezentował adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium NRA.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: adwokatura.pl

DO NABYCIA W SIECI