Niezależna Adwokatura filarem praworządności – narada nie zastąpi efektów

Niezależna Adwokatura filarem praworządności – narada nie zastąpi efektów
  • Niezależna Adwokatura filarem praworządności – to temat międzynarodowej konferencji, która odbyła się 21 października w Krakowie. 
  • Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Pierwszego Międzynarodowego Forum Adwokatury w Krakowie.
  • Konferencja była transmitowana na kanale YouTube, gdzie można obejrzeć jej nagranie. 
 
Konferencję otworzyli adw. Aleksander Gut, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Paweł Gieras, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury.
 
Adw. Rosati podziękował organizatorom konferencji za niezwykle ważny dziś temat niezależności adwokatur, ważny ze względu na zakusy władzy nie tylko w Polsce, by stopniowo obdzierać z niezależności obywateli i prawników. Podkreślił, że praworządność wymaga silnej, niezależnej adwokatury. Wyraził też wdzięczność za temat drugiego panelu, poświęconemu niezależności adwokatury w obliczu konfliktów zbrojnych i kryzysu humanitarnego. To istotne w kontekście rozmów o tym, jak będzie można wspierać adwoaktów ukraińskich także już po wojnie.
 
W pierwszym panelu jednym z panelistów był adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA. Mówił on o niezależności Adwokatury Polskiej w nawiązaniu do historii naszego kraju, a także o aktualnej sytuacji w PolsceZwrócił uwagę na przypadki inwigilowania adwoaktów czy przeszukań w kancelariach i domach adwokatów. Podkreślił, że problem z niezależnością zwiazany jest z problemem z praworządnością. Mówił też, jak ważne są międzynarodowe spotkania, podczas których można wymieniać się doświadczeniami, wnioskami i rozwiązaniami zastosowanymi w różnych krajach. Istotne jest bowiem, by szukać stale sposobów na zapobieganie zagrożeniom niezależności.
 
W pierwszym panelu wystąpili paneliści z Niemiec, Francji, Japonii i Białorusi, mówiąc o doświadczeniach prawników w kwestii prób ograniczania niezależności.
 

Narada nie zastąpi efektów
(Prawo Van Roya)

Panele drugi i trzeci poświęcone były temu jak Adwokatura Ukrainy, Polski i innych krajów europejskich, a także USA, wspierają prawników oraz ludność w Ukrainie po wybuchu wojny. Mówiono o aktualnych potrzebach, ale też o przyszłych problemach, z jakimi mogą borykać się Ukraińcy oraz o formach pomocy.
 
Szczególnie poruszające były świadectwa ukraińskich prawników, którzy doświadczyli wojny, udało im się ocalić życie, lecz stracili cały dobytek i swoją zawodową karierę.
 
Konferencja była transmitowana, nagranie można obejrzeć na kanale Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie na YouTube: