Ministerialny projekt nowelizacji KPC już w Sejmie

Ministerialny projekt nowelizacji KPC już w Sejmie

Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego został 8 stycznia 2019 r. przesłany do Sejmu. [projekt .pdf]

[notification type=”info”]Z uzasadnienia-informacji na stronach Sejmu: Projekt dotyczy wprowadzenia kompleksowej reformy przewidującej usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądami w sprawach cywilnych, której elementem jest m.in. zwolnienie z opłat sądowych osób mniej zamożnych oraz pracowników, którzy dochodzą swoich praw od pracodawców, niższe koszty dla ofiar nieuczciwych sprzedawców i dla ofiar banków i “frankowiczów”, a także wprowadzenie wielu rozwiązań służących rozstrzyganiu znacznej części spraw już na pierwszej rozprawie i skrócenie drogi obywateli do sądów; sprawy mają się toczyć niedaleko miejsca ich zamieszkania. Projekt przewiduje ograniczenie możliwości przedłużania postępowań, np. przez ciągłe wnoszenie zażaleń, zagwarantowanie obiektywizmu postępowań, poprzez automatyczne wyłączenie sędziów i całych sądów w sytuacji, gdy ich bezstronność może być kwestionowana[/notification]

Poczekaj na załadowanie się przeglądarki albo odśwież stronę 

 

Znając praktykę prawodawczą obecnej większości parlamentarnej, taka ustawa jak KPC może być uchwalona w Pół dnia. Przecież to tylko trzy litery. (I co z tego, że projekt z uzasadnieniem liczy sobie 213 stronic – kto z posłów to przeczyta?).

Adwokatura powinna niezwłocznie przygotować plan działań lobbingowych. Zgłoszone w opiniach Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej i adwokatów Izby Łódzkiej wnioski, w toku rządowego postępowania legislacyjnego nie zostały uwzględnione. Poprzestanie w dalszych działaniach legislacyjnych li tylko na udziale przedstawicieli NRA (nawet w osobie jej prezesa i sekretarza) w posiedzeniach Komisji Nadzwyczajnej d/s zmian w kodyfikacjach, to za mało.

Prezydium NRA powinno – moim zdaniem – zaprosić do siedziby Naczelnej Rady Adwokackiej wszystkich posłów-adwokatów i posłów-radców prawnych i ustalić, czy będą oni popierali wnioski płynące z przedłożonych przez adwokaturę opinii.

Członkowie Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej podczas najbliższych sesji parlamentu nie powinni opuszczać Sejmu – jest takie dobre miejsce w Sejmie, nazywa się “Za kratą” –  przekonując nie tylko posłów prawników do racji Adwokatury. Lewicy, i nie tylko, należy przypomnieć, że Pan Minister Zbigniew Ziobro deklarował publicznie, że resort wycofa się z proponowanych pierwotnie podwyżek opłat sądowych.

Ponieważ opinie adwokackie koncentrowały się na sprawach proceduralnych, teraz należałoby wręcz rozpętać aferę wokół proponowanych podwyżek opłat sądowych.

Niezwłocznie po przeanalizowaniu złożonego w Sejmie projektu, w relacji do wersji wcześniejszych, opublikujemy własną analizę. Przypominamy artykuł Pani Mecenas Moniki Struss Wołos z 12 lipca 2018 r. p.t. “Ratujmy KPC”.

Ratujmy.


Zadzwoń z komentarzem do redakcji