12 Lekcji o Konstytucji. Prawa Fundamentalne. Kalendarz Konstytucyjny na 2023 r.

12 Lekcji o Konstytucji. Prawa Fundamentalne. Kalendarz Konstytucyjny na 2023 r.

12 Lekcji o Konstytucji. Prawa Fundamentalne. Kalendarz Konstytucyjny na 2023 r.

Tworzą go graficy i prawnicy, studenci grafiki i studenci prawa tworzący pod kierunkiem prof. UAP dr hab. Lucyny Talejko-Kwiatkowskiej i dr Agaty Kulczyk z Pracowni Grafiki Informacyjnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz prof. dr hab. Pawła Wilińskiego z Zakładu Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konstytucja nadal żyje!!! Nadal obowiązuje!!! Warto znać jej treść!!! Z przyjemnością oddajemy na aukcję przepiękny i wyjątkowy kalendarz z serii „12 lekcji o Konstytucji.”. Złożony jest z infografik o tematyce konstytucyjnej oraz pisanych “ludzkim językiem” opisów. To Kalendarz dla każdego!

Kalendarz to projekt niekomercyjny. Został wydrukowany w ograniczonej liczbie i nie można go kupić.

Zawiera 12 konstytucyjnych gwarancji praw jednostki. Są nimi:

– prawa mniejszości narodowych,

– nullum crimen, nulla poena sine lege,

– nieprzedawnianie zbrodni wojennych,

– przepadek rzeczy,

– ochrona praw rodzicielskich,

– ochrona praw dziecka; Rzecznik Praw Dziecka,

– prawa mieszkaniowe,

– ochrona konsumentów, użytkowników i najemców,

– prawo do odszkodowania za bezprawne działanie organów państwa,

– prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji,

– prawo do skargi konstytucyjnej,

– prawo do pomocy Rzecznika Praw Obywatelskich.

WOŚP i Jurek Owsiak wystawili nasze 12 lekcji o Konstytucji na aukcji 31 Orkiestry. Prosimy o wsparcie Orkiestry, licytujcie kto może:

AUKCJA WOŚP

/-/ Paweł Wiliński

Do Kalendarza dołączamy zaproszenie na kawę w Poznaniu albo w Warszawie i rozmowę o Konstytucji i infografice z dr A. Kulczyk, prof. L. Talejko-Kwiatkowską lub prof. P. Wilińskim.