Zmarł Prof. Maciej Zieliński

Zmarł Prof. Maciej Zieliński

W dniu 8 maja 2020 r. zmarł w wieku 80 lat

Prof. dr hab. Maciej Jan Zieliński

Profesor i Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Niekwestionowany autorytet w dziedzinie logiki prawniczej i teorii prawa, były prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM, redaktor „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”, współtwórca poznańsko-szczecińskiej szkoły teorii prawa i derywacyjnej koncepcji wykładni prawa.

Wspaniały nauczyciel akademicki, przewodnik i życzliwy wychowawca wielu pokoleń prawników. Profesor realizujący swoje badania naukowe z prawdziwą pasją, rzetelnością i oddaniem.

Człowiek wielkiej wiedzy i kultury,  pełen  wrażliwości i życzliwości, o sercu otwartym na ludzi.

Wraz ze śmiercią Profesora
nauka polska i społeczność Uniwersytetu poniosły wielką stratę.

amu.edu.pl

***

Był opiekunem mojego roku i grupy studenckiej. Pamiętam pierwsze zajęcia. Po studiach, przez sześć lat, byłem młodszym asystentem w tym samym co ś.p. Profesor Instytucie Teorii Państwa i Prawa UAM. Był moim Mistrzem.