Andrzej Reichelt 1954 †2021

Andrzej Reichelt 1954  †2021

Adw. Andrzej Reichelt, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu w latach 2007-2013, zmarł 27 czerwca 2021 r.

Adw. Reichelt był mocno związany z życiem samorządu adwokackiego. Uczestniczył w historycznym, Nadzwyczajnym Ogólnopolskim Zjeździe Adwokatów w Poznaniu (3-4 stycznia 1981 r.).

W samorządzie izby poznańskiej pełnił szereg ważnych funkcji: Rzecznika Dyscyplinarnego ORA w Poznaniu, wicedziekana ORA w latach 2001-2007, a następnie dziekana ORA dwóch kadencji 2007-2013.

Był delegatem na wszystkie Krajowe Zjazdy Adwokatury od 1982 r. aż po Zjazd w 2021 r.

Pełnił także funkcję członka Naczelnej Rady Adwokackiej i przewodniczącego Komisji NRA ds. Prac Parlamentarnych.

Odznaczony Odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2010 r.

 

Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu 27 czerwca 2021 roku zmarł Mecenas Andrzej Reichelt – znakomity Adwokat, Filar Wielkopolskiej Palestry.

Mecenas Andrzej Reichelt pozostawał oddany działalności samorządowej, sprawując na przestrzeni lat funkcję:

Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu w latach 2007-2013,

Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu w latach 2001-2007,

Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu,

Członka Naczelnej Rady Adwokackiej i Przewodniczącego Komisji Naczelnej Rady Adwokackiej ds. Prac Parlamentarnych.

Adwokat Andrzej Reichelt w uznaniu zasług został odznaczony odznaką „Adwokatura Zasłużonym” i uhonorowany Diamentową Temidą.

Szczególnie dzisiaj warto przypomnieć, że Mecenas Andrzej Reichelt był inicjatorem budowy pomnika upamiętniającego Adwokatów – obrońców Poznańskiego Czerwca 1956 roku.

W naszej pamięci Adwokat Andrzej Reichelt pozostanie również jako patron, wykładowca, egzaminator wielu pokoleń aplikantów adwokackich, a także serdeczny Kolega, Przyjaciel o wielkim sercu – zawsze wspierający innych. Człowiek mądry, prawy oraz pełen troski o Adwokaturę.

Rodzinie i Bliskim, w tym w szczególności Panu Mecenasowi Andrzejowi Jarosławowi Reicheltowi, Członkowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, składamy wyrazy współczucia.

Dziekan oraz członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu,

Koleżanki i Koledzy adwokaci, pracownicy Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu

***

***

Przyjaciel. Wraz z Nim odchodzi wielka część mojego zawodowego życia. Ale w środę o 14:00 będę Andrzeju pamiętał. Zresztą nie tylko w środę. Odpoczywaj w pokoju.

jmm