Zbiórka pieniężna Adwokatury Polskiej na pomoc obywatelom Ukrainy

Zbiórka pieniężna Adwokatury Polskiej na pomoc obywatelom Ukrainy

Adwokatura Polska włącza się w humanitarną pomoc obywatelom Ukrainy poprzez środowiskową zrzutkę pieniężną.

Bardzo ważna jest pomoc prawna udzielana uchodźcom, do której powołani są adwokaci – podkreśla adw. Przemysław Rosati, prezes NRA. – I taką pomoc Adwokatura niesie –  powołaliśmy izbowych koordynatorów, którzy na terenach swoich izb organizują dla uchodźców wojennych pomoc w sprawach prawnych, w tym samym celu zawarliśmy też porozumienia z organizacjami pracodawców. Aby pomoc ta była udzielana na jak najszerszą skalę, szkolimy adwokatów i aplikantów adwokackich z przepisów dotyczących praw i ochrony uchodźców, w tym szczególnie dzieci.

Niemniej ważna i konieczna teraz jest pomoc materialna. W poszczególnych izbach koordynatorzy z Komisji Wizerunku NRA organizują – w porozumieniu z ośrodkami dla cudzoziemców – zbiórki darów dla dzieci uchodźców.

Na rzecz pomocy humanitarnej dla uchodźców i wszystkich ofiar napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Adwokatura Polska uruchamia także e-Skarbonkę za pośrednictwem portalu zrzutka.pl.

Dołączyć się do zrzutki można za pośrednictwem strony: www.zrzutka.pl/z/adwokaturapolskadlaukrainy

Zachęcam serdecznie Koleżanki i Kolegów adwokatów i aplikantów adwokackich, a także osoby dobrej woli, do włączenia się w pomoc obywatelom Ukrainy, poszkodowanym przez konflikt wojenny – apeluje prezes NRA. – Otwórzmy serca i bądźmy solidarni z Ukrainą.

28 lutego 2022 r. adwokatura.pl