Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Uzasadnienie wyroku i zdań odrębnych

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Uzasadnienie wyroku i zdań odrębnych

Czytaj i pobierz póki wyrok z uzasadnienim jest dostępny

Dzisiaj 27 stycznia 2021 r. opublikowano na stronach Trybunału Konstytucyjnego wyrok z dnia 22 października 2020 r. wraz z uzasadnieniem; o niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej przepisów dopuszczających w określonych sytuacjach aborcję.

W ciągu godziny po publikacji wyroku strona internetowa Trybunału Konstytucyjnego “padła” i tresć uzasadnienia przestała być dostępna dla zainteresowanych.

Udostępniamy wyrok i uzasadnienie

Pobierz w formacie .pdf

Albo odśwież stronę, poczekaj na załadowanie przeglądarki Issuu i czytaj wygodnie na monitorze:


Aborcja w Polsce. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało wyrok TK

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w środę przed północą wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Oznacza to, że zaostrzone prawo aborcyjne weszło właśnie w życie.

 

 

Z uzasadnienia zdania odrębnego prof. Leona Kieresa:

W tych okolicznościach należało przyjąć, że tylko pozornie celem obecnego wniosku grupy posłów było zweryfikowanie zgodności zaskarżonych przepisów z ustawą zasadniczą (jak tego wymaga art. 188 pkt 1 Konstytucji). Uprawdopodobnione jest równocześnie przypuszczenie, że posłowie-wnioskodawcy dążyli do zaostrzenia zaskarżonej ustawy z pominięciem rygorów procesu legislacyjnego i bez ponoszenia związanych z tym konsekwencji politycznych.
Nie zgadzam się na taką (kolejną już w ostatnich latach) instrumentalizację Trybunału (por. np. moje zdanie odrębne do postanowienia z 21 kwietnia 2020 r., sygn. Kpt 1/20). Trybunał ma ściśle określoną konstytucyjnie funkcję. Nie jest organem władzy ustawodawczej (por. art. 10 Konstytucji), nie może zastępować posłów w podejmowaniu kontrowersyjnych decyzji i związanej z tym odpowiedzialności przed wyborcami. W mojej opinii, w skrajnych wypadkach inicjowanie postępowania przed Trybunałem z innych powodów niż przewidziane w Konstytucji może być kwalifikowane jako obejście lub nadużycie prawa.

 


 

There is nothing to show here!
Slider with alias platformycopy not found.