Wojna

Wojna

Rosja zaatakowała Ukrainę.


Manifestacja solidarności z Ukrainą w Poznaniu

 

Poznañ, 26.02.2022. Pokojowa manifestacja „Solidarni z Ukrain¹”, 26 bm. na Placu Wolnoœci w Poznaniu. Manifestacja to wyraz protestu przeciwko dzia³aniom wojennym Rosji oraz solidarnoœci z walcz¹cym narodem ukraiñskim. (mr) PAP/Jakub Kaczmarczyk

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *