W sprawie znaków sądowych bez zmian

Minister sprawiedliwości 28 maja 2013 r. po raz kolejny (bodaj piąty) skierował pod obrady Komistetu Stałego Rady Ministrów projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych, zakładający likwidację znaków opłaty sądowej. Oczywiście projekt założeń niewiele różni się od projektów poprzednich. Rządowe Centrum Legislacji pismem z dnia 14 czerwca 2013 r.zwróciło uwagę, że projekt powinien być uzupełniony o wyniki konsultacji społecznych. Minister sprawiedliwości pismem z dnia 13 czerwca 2013 r. przedłożył „materiał uzupełniający” odnoszący się do wyników konsultacji społecznych. W zasadzie „materiał uzupełniający” sporządzono metodą „kopiuj i wklej”, bowiem nie zawiera on żadnego nowego uzasadnienia do stanowiska ministerstwa sprawiedliwości nieuwzględniającego zastrzeżeń zgłosoznych do projektu likwidacji znaków opłaty sądowej. Ministerstwo sprawiedliwości nie ustosunkowuje się w ogóle do złożonej przez lobbystę adw. Jerzego M. Majewskiego uchwały Krajowej Rady Sądownictwa ani do uchwał Naczelnej Rady Adwokackiej, Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej i Okregowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

W dołączonej do „Nowego projektu założeń” ocenie skutków realizacji projektu nadal powtarza się błędy metodologiczne w wyliczeniu rzekomych oszczędności związanych z drukiem i dystrybucją znaków opłaty sądowej, podając dane sprzeczne z informacją publiczną udzieloną przez Dyrektowa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, odpowiedzialnego za dystrybucję znaków.

Rzetelność poracy ministerstwa sprawiedliwości nad projektem, najlepiej oddaje adnotacja w ocenie skutków realizacji, stwierdzająca, że sposób regulacji zagadnienia opłat sądowych w innych krajach Unii Europejskiej nie jest znany. Jest to zapewne informacja prawdziwa i sposób regulacji być może nie jest znany ale… ministerstwu sprawiedliwości. Stąd pytanie: co robiło ministerstwo sprawiedliwości ponad rok pracując nad projektem, że nie zapoznało się ze sposobem regulacji zagadnienia opłat sądowych w innych krajach Unii Europejskiej (zwłaszcza, że lobbysta Mec. Jerzy M. Majewski przedłożył znane publicznie wyniki badań porównawczych tego zagadnienia, z których wynika, że opłaty sądowe w Polsce należą do najwyższych w Europie).

Nadal podstawową tezą uzasadnienia projektu likwidacji znaków opłaty sądowej pozostaje założenie, że ich likwidacja konieczna jest w celu…. rozpoczęcia procesu wprowadzania programu Platformy Elektronicznych Płatności. Czas jaki ministerstwo sprawiedliwości oparcowuje projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych był doprawdy wystarczający aby średniej wielkości firma informatyczna opracowała, zaprezentowała i pilotażowo wdrożyła Platformę Elektronicznych Płatności o funkcjonalności której nadal nic nie wiemy.