Możesz odwiedzić witrynę w wersji tekstowej, z możliwością tłumaczenia wpisów na inne języki

Uruchamiamy Gazetę

Uruchamiamy Gazetę

GAZETA jest dodatkowym układem graficznym do czytania MacLawye®’a. Staramy się aby nasi spektatorzy łatwiej poruszali się między tematami naszych publikacji. GAZETA jest powiązana z MAGAZYNEM i w menu bocznym łatwo mozna przenosić się między widokami.