Trybunał Konstytucyjny: adwokat z wyboru i z urzędu powinni zarabiać tyle samo

Trybunał Konstytucyjny: adwokat z wyboru i z urzędu powinni zarabiać tyle samo

Sygn. akt SK 78/21

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 20 grudnia 2022 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jarosław Wyrembak – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski
Andrzej Zielonacki – sprawozdawca,

 

orzekł

 

§ 17 ust. 1 pkt 2 oraz § 17 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2019 r. poz. 18, ze zm.) są niezgodne z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 2 i art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że wskazane w nich stawki dla adwokatów ustanowionych obrońcami z urzędu są niższe od stawek w tych samych sprawach dla adwokatów ustanowionych obrońcami z wyboru.

 

źródło: trybunal.gov.pl sk 78/21


Sformułowanie orzeczenia jest dalece niefortunne, bo w zasadzie dopuszcza obniżenie wynagrodzeń z wyboru do poziomu wynagrodzeń z urzędu; a przecież nie o to szło w sprawie (i chyba w orzeczeniu).

Ponadto w składzie orzekającym zasiadała osoba nieuprawniona do orzekania (dubler), która n.b. złożyła zdanie odrębne do orzeczenia. Wydaje się, że wszystkie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wydane z udziałem osób nieuprawnionych, będą musiały być zweryfikowane. Taką weryfikację zakłada społeczny projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, opracowany przez ekspertów Fundacji Batoregoi postawiony do dyspozycji opozycji.

Społeczny projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

 

 

Czytaj także:

SSN Włodzimierz Wróbel: Chaos w wymiarze sprawiedliwości i jego źródła