Skąd się biorą sędziowie? Vol.2

Skąd się biorą sędziowie? Vol.2

Raport z badania procesu selekcji kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie przez Krajową Radę Sądownictwa w r. 2018.

Fundacja Court Watch Polska publikuje już drugi raport o procesie doboru i selekcji prawników na stanowiska sędziowskie. Pierwszy raport publikowaliśmy na MacLawye® 13 czerwca 2018 r. Obecny nie pozostawia złudzen, że oddala się perspektywa spełnienia w Polsce idei stanowiska sędziego jako „korony zawodów prawniczych”. A przecież ta zasada powinna być fundamentem reformy systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Pobierz raport w formacie .pdf

Czytaj w przeglądarce Issuu

 

Poprzez przywrócenie instytucji asesora sądowego, większość stanowisk orzeczniczych w sądach rejonowych zajęli niespełna 30-letni absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, z których większość trafiła na aplikację bezpośrednio po studiach.

W przypadku pozostałych konkursów na stanowiska sędziowskie w sądach rejonowych, nadal tylko na co dziesiąte stanowisko wybierany jest adwokat lub radca praw- ny. Większość stanowisk obsadzanych jest asystentami sędziów i referendarzami.

Przedstawiciele wolnych zawodów, którzy zgłaszali się w ostatnim roku częściej niż w poprzednich latach, osiągali sukces znacznie rzadziej – tylko co dziesiąty kandydat wygrywał konkurs – niż osoby zatrudnione w sektorze publicznym: referendarze, asystenci sędziów i prokuratorzy, spośród których co trzeci kandydat zostawał przedstawiony przez KRS do powołania.

Powoływani do wyższych szczebli sądownictwa powszechnego są nadal prawie wyłącznie sędziowie sądów niższych instancji, a nie osoby mające doświadczenie w pracy na własny rachunek. Wśród 214 osób wybranych w 2018 roku do sądów okręgowych i apelacyjnych znalazło się zaledwie 3 adwokatów i 1 radca prawny.