Shoah

Shoah

Shoah – za tym słowem kryje się tragedia europejskich Żydów, których hitlerowskie Niemcy skazały na zagładę.
W wyniku działań Rzeszy śmierć poniosło około 6 milionów osób. Aby uczcić ich pamięć, ONZ ustanowiła 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.