Rząd, bezrząd i nierząd

Polska nierządem stoi,

to niezbyt pochlebne dla Polski staroszlacheckie porzekadło przypomniało mi się po przeczytaniu wypowiedzi Zbigniewa Ziobro w odpowiedzi na doniesienia prasowe o niszczeniu dokumentów w gabinecie politycznym byłego ministra za jego kadencji.

– To było 100 dni bezrządu, a nie rządu – mówi Zbigniew Ziobro o studniówce gabinetu Donalda Tuska. Były minister sprawiedliwości odpiera zarzuty o rzekomym niszczeniu w jego ministerstwie dokumentów: – To pic na wodę.

Przez 100 dni wymiar sprawiedliwości pracował normalnie. Faktem jest, że w Polsce pod pojęciem “normalnej” pracy wymiaru sprawiedliwości nic dobrego rozumieć nie można. Sądy pracowały jak zwykle, czyli opieszale. Postępowania przygotowawcze zaczynały sie i kończyły jak zwykle. Areszty tymczasowe stosowane były bez umiaru i potrzeby.

Pan Minister Zbigniew Ćwiąkalski pracował nad słuszną ustawą o rozdzieleniu funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości; ale wskutek braku całościowej koncepcji reformy wymiaru sprawiedliwości, odstąpienia od wprowadzenia do polskiego systemu prawa karnego instytucji sędziego śledczego, stworzył projekt ustawy nie do przyjęcia.

Nic jednak nie upoważnia byłego ministra do twierdzenia, że przez 100 dni w miejsce rządu zapanował bezrząd; jeśli już bezrząd zapanował, to w miejsce nierządu jaki reprezentował Zbigniew Ziobro – a to już oznacza postęp.

Na koniec; jak przypomniał niedawno Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień, powiedzenie: Polska nierządem stoi jest wypaczeniem pełnej treści powiedzenia z czasów Rzeczypospolitej szlacheckiej. – „Polska nie rządem stoi, lecz prawem i obyczajami” – przekonuje profesor. – Tak należy to rozumieć i pisać „nie rządem”, czyli osobno. W owym zwrocie nie chodzi bowiem o to, że nikt w kraju nie respektuje prawa, że panuje anarchia, lecz… odwrotnie: że ważne jest zakorzenione poczucie sprawiedliwości, nie zaś siła władzy wykonawczej.

Innymi słowy, Polska jest silna nie postępowaniem rządu, lecz siłą i mądrością swych obywateli. Warto pamiętać o tych słowach i dziś. A przy okazji zrewidować swą wiedzę ze znajomości powiedzenia Polska nie rządem stoi…

Dlatego nie przejmujmy się zbytnio nieudanymi projektami Ministra Zbigniewa Ćwiąkalskiego i żałosnym wspomnieniem byłego ministra Zbigniewa Ziobry. W Polsce reformy wymiaru sprawiedliwości nie będzie ! I jakoś to będzie.