Przemówienie Dziekana ORA w Poznaniu Mec. Andrzeja Reichelta na uroczystości 90. lecia Adwokatury Wielkopolskiej