Proste pytania #1

Proste pytania #1

Do kandydatów na stanowisko Prezesa Naczelenej Rady Adwokackiej

Niezaleznie od artykułów kategoryzowanych jako debata Przed XIII KZA, MacLawye® będzie zadawał Proste pytania kandydatom, którzy oficjalnie zgłosili swój zamiar ubiegania się o wybór na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Będą to krótkie materiały wideo odwołujące się do treści artykułów i głosów w debacie przedzjazdowej. Od woli kandydatów zależy, czy odpowiedzą wprost na łamach MacLawye®’a, czy w formie wpisu na swoim profilu fb, czy też w jakikolwiek inny sposób. Będziemy te odpowiedzi publikowali.

Dzisiaj chciałbym powrócić do historycznego już nagrania dokumentalnego z dyskusji jaka odbyła się w trakcie obchodów 90. lecia Adwokatury Wielkopolskiej i głosem uczestników tej dyskusji zapytać:

Czy i jakie działania podejmie Pani/Pan Mecenas w wypadku wyboru na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w celu pozyskania przez NRA wiedzy o kosztach prowadzenia kancelarii adwokackiej i jej dochodowości ?

W jaki sposób będzie się Pani/Pan Mecenas starał/a/ przekonać Ministra Sprawiedliwości o konieczności podwyższenia przewidywanych rozporządzeniem stawek minimalnych opłat za czynności adwokackie ?

[su_youtube_advanced url=”https://youtu.be/OjzMHpTPgTQ” width=”1140″ height=”740″ autoplay=”yes” mute=”yes” loop=”yes” rel=”no” playsinline=”yes” title=”Jaką wiedzę ma NRA o kosztach prowdzenia Kancelarii Adwokackiej”]