Prof. Wacław Wilczyński nie żyje

We wtorek wieczorem zmarł prof. Wacław Wilczyński – podał telewizyjny Teleskop. Mieszkający w Poznaniu naukowiec był jednym z najwybitniejszych polskich ekonomistów. Miał 85 lat.

Prof. Wacław Wilczyński
Prof. Wacław Wilczyński

Był uczniem sławnego prof. Edwarda Taylora na Akademii Ekonomicznej. Doktorat na temat współczesnych teorii konkurencji napisał na początku lat 50 obronił w 1959 r. W 1981 został konsultantem zespołu zajmującego się pierwszymi projektami zmian gospodarczych. Po 1989 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Ekonomicznej przy prezesie NBP. Przez cały czas pracował naukowo i prowadził zajęcia w akademii. 

Wakacje lubił spędzać w ciepłych krajach, najbardziej w Grecji. Był niezwykle towarzyski, świetnie grał w brydża. [GW]

Miałem to wielkie szczęście znać Profesora. I miałem to wielkie szczęście należeć do grona ludzi lubianych przez Profesora. To było wielkie grono ludzi, bo Profesor ogólnie ludzi lubił. Urodził się w Gdańsku. Ale dzieciństwo i młodość spędził w Częstochowie. Jako uczony związał się z Poznaniem. Snuliśmy żartobliwe plany założenia Stowarzyszenia Częstochowiaków w Poznaniu. Jeszcze przed tygodniem usiłowałem dodzwonić się do Prefesora. Nie było mi dane z nim porozmawiać. Odszedł wielki Człowiek. Wielki ekonomosta. Profesor Wacław Wilczyński.