Prezydent Poznania Ryszard Grobelny o jednomandatowych okręgach wyborczych