Polskie czasopisma prawnicze w Internecie

Nowopowstające pismo prawnicze Mec. Jerzego M. Majewskiego. Wejdź na stronę LOBBING™ podejmij współpracę

“Czasopismo Prawno-Historyczne”
“Europejski Przegląd Sądowy”
“Forum Iuridicum”
“Gzaeta Prawna”
“Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach”
“Ius et Lex”
“Kwartalnik Prawa Podatkowego”
“Kwartalnik Prawa Prywatnego”
“Kwartalnik Prawa Publicznego”
“Monitor Podatkowy”
“Monitor Prawa Celnego i Podatkowego”
“Monitor Prawniczy”
“Monitor Rachunkowości i Finansów”
“Palestra”
“Państwo i Prawo”
“Paragraf na drodze”
“Polish Yearbook of International Law”
“Polski Przegląd Dyplomatyczny”
“Prawo Administracja Kościół”
“Prawo i Medycyna”
“Prawo i Podatki”
“Prawo Przedsiębiorcy”
“Prawo Spółek”
“Problemy Kryminalistyki”
“Prokuratura i Prawo”
“Przegląd Legislacyjny”
“Przegląd Podatkowy”
“Przegląd Sądowy”
“Przegląd Prawa i Administracji”
“Przegląd Prawa Handlowego”
“Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”
“Radca Prawny”
“Rejent”
“Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”
“Samorząd Terytorialny”
“Sprawy Międzynarodowe”
“Studia Prawnicze”
“Transformacje Prawa Prywatnego”
“Zeszyty Prawnicze” Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *