Petycja w sprawie depenalizacji posiadania nieznacznej ilości marihuany

Rozpoczynamy akcję wspierania przez Internautów petycji do Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny  oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowiek Posła Ryszarda Kalisza o zgłoszenie poprawki do rządowego projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i nadaniu – odmiennie od projektu zaproponowanego przez podkomisję pod przewodnictwem Posła Andrzeja Czumy – następującego brzmienia art. 1 pkt 16 ustawy (w celu wprowadzenia do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii art. 62-a) jak następuje:

Art. 1

(…)

16) po art. 62 dodaje się art. 62a w brzmieniu:

„Art. 62a Nie stanowi przestępstwa określonego w art. 62 ust 1 lub 3 posiadanie nieznacznej ilości ziela konopii lub jego przetworów, przeznaczonego na własny użytek.”.

Proponowana wyżej treść art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest pozbawiona błędu jaki zawiera propozycja podkomisji (która proponuje przepis, niemożliwy do zastosowania w systemie polskiego prawa karnego) wprowadzałaby jednoznaczną depenalizację posiadania nieznacznej ilości środka psychotropowego, co pozwalałoby zrealizować cel nowelizacji jakim jest skierowanie sił policji na walkę z dystrybutoramia narkotyków oraz wskazywałaby na to, że ustawodawca dostrzego istotną różnicę między narkotykami twardymi a marihuaną.

Aby poprzeć petycję ‘kliknij’ tutaj >>>>

PETYCJA DO MARSZAŁKA SEJMU GRZEGORZA SCHETYNY i POSŁA RYSZARDA KALISZA