Perspektywy rozwoju samorządów prawniczych

Perspektywy rozwoju samorządów prawniczych

Magdalena Matusiak Frącczak

Przyszłość tajemnicy adwokackiej w Polsce

W serii Prawnicze zawody zaufania publicznego wydawanej przez Wydawnictwo Uniwersytu Mikołaja Kopernika w Toruniu ukazała się monografia Perspektywy rozwoju samorządów prawniczych, pod red. dra hab. Piotra Rączki i dr Karoliny Rokickiej-Murszewskiej a w niej artykuł adwokat Magdaleny Matusiak Frącczak Przyszłość tajemnicy adwokackiej w Polsce.

Monografia stanowi pierwszą publikację z serii poświęconej prawniczym zawodom zaufania publicznego. Tematyka debiutanckiej części łączy stan obecny z przyszłym – autorzy szczególną uwagę poświęcili bowiem problematyce skupionej na perspektywach rozwoju samorządów zawodowych. Publikacja stanowi efekt współdziałania praktyków i teoretyków – radców prawnych, adwokatów, komorników oraz przedstawicieli nauki z kilku szkół wyższych. Różne punkty widzenia pozwoliły na przygotowanie monografii nie tyle wyczerpującej problem, co prowokującej do kontynuowania dyskusji w zakreślonym na wstępie obszarze. Poruszone zostały w niej nie tylko kwestie, które obecnie sprawiają trudności samorządom prawniczym, ale podjęto też próby oceny aktualnych regulacji prawnych oraz wprowadzanych w tym zakresie zmian.

W monografii:

Dokąd zmierzają samorządy prawnicze?

Dorota Sylwestrzak, Czy zawody prawnicze są nadal zawodami zaufania publicznego? / 13

Zbigniew Pawlak, Dla kogo samorząd – uwagi de lege ferenda / 33

Piotr Rączka, Samorząd komorników sądowych w ustawie o komornikach sądowych z 22 marca 2018 r. / 51

Magdalena Matusiak-Frącczak, Przyszłość tajemnicy adwokackiej w Polsce / 71

Część 2. Zawody prawnicze – teraz i w przyszłości

Sławomir Pawłowski, Lucyna Staniszewska, Szkolenie i doskonalenie zawodowe aplikantów adwokackich – postulaty de lege lata i de lege ferenda / 93

Jakub Murszewski, Karolina Rokicka-Murszewska, Wybrane problemy związane z pozaaplikacyjną drogą doktora nauk prawnych do zawodu radcy prawnego / 111

Maciej Kasprzyk, Legislator jako nowa autonomiczna profesja prawnicza – kwestia zapotrzebowania i standardy kształcenia profesjonalistów / 125

Mariusz Liskowski, Status prawny komornika sądowego – pracodawca czy może pracownik? / 135

Część 3. Wybrane problemy samorządu radców prawnych

Joanna May, Utrata zaufania jako podstawa wypowiedzenia przez radcę prawnego pełnomocnictwa / 157

Kamil Dąbrowski, Zachowanie konstytucyjnego standardu prawa do obrony jako problem samorządów zawodowych – analiza na przykładzie postępowania dyscyplinarnego radców prawnych / 173

Karol Kosiński, Odpowiedzialność dyscyplinarna radcy prawnego / 187