Palestra potrzebuje sprawnego przywództwa

Palestra potrzebuje sprawnego przywództwa

Wywiad adw. Przemysława Rosatiego, kandydującego na stanowisko Prezesa NRA, dla Dziennika Gazeta Prawna

DGP: Czego pana zdaniem najbardziej obecnie brakuje adwokaturze?

Przemysław Rosati: W pierwszej kolejności samorząd adwokacki powinien powrócić do swoich źródeł. Należy bowiem pamiętać, że samorząd powstał m.in. po to, aby adwokaci wykonujący wolny zawód posiadali swoją niezależną od władz reprezentację, z jednej strony dbającą o ich prawa, a z drugiej służącą pomocą. Dlatego też na pierwszy plan powinien wyjść adwokat. To on powinien być dla samorządu adwokatury centralnym punktem, punktem odniesienia wszystkich decyzji samorządowych. Teraz jest dobry moment, aby taką wizję samorządu realizować. Z jednej strony nowe stulecie adwokatury, z drugiej strony dynamiczne zmiany w związku z pandemią, także dotykającą adwokatów. Po wtóre w obecnym czasie, w szybko zmieniającej się rzeczywistości adwokatura potrzebuje sprawnego i energicznego przywództwa – zarówno na poziomie wyznaczania celów, jak i ich realizacji. Powinno się to wiązać z umiejętnością rozwiązywania konfliktów, słuchania, przede wszystkim wsłuchiwania się w potrzeby adwokatów. Zdolnością do łączenia i wypracowywania kompromisów, tak aby członkowie adwokatury tworzyli wspólnotę, bez względu na przekonania i często dzielące nas różnice. Adwokatura potrzebuje także wewnętrznego spokoju. Wzmacniania niezależności samorządu. Potrzebna jest też zdolność do identyfikacji stojących przed nami wyzwań czy zagrożeń, by adwokatura wychodziła naprzeciw oczekiwaniom adwokatów i zabezpieczała ich interesy, tajemnicę zawodową oraz bezpieczeństwo wykonywania zawodu. Krótko mówiąc, adwokatura potrzebuje sprawnego i zaangażowanego samorządu.

Pan kandyduje na prezesa NRA. Czego według pana potrzebuje przeciętny adwokat?

Moim zdaniem są trzy grupy problemów. Sytuacja ekonomiczna na rynku pomocy prawnej, tendencje do liberalizacji rynku pomocy prawnej oraz nowe technologie. Dwa pierwsze problemy są pochodną braku regulacji zasad świadczenia pomocy prawnej. Dlatego najistotniejszą kwestią jest pilne uregulowanie zasad świadczenia pomocy prawnej. 15 lat temu ustawodawca przeprowadził deregulację zawodu adwokata i innych zawodów prawniczych. Wówczas głównym argumentem, ale niejedynym, było zwiększenie dostępu do pomocy prawnej i pośrednio obniżenia jej kosztów. Po 15 latach funkcjonowania reformy możemy wyciągać konkretne wnioski i dziś wiemy, że sytuacja w zakresie dostępności do profesjonalnej pomocy prawnej została uregulowana, w tym uległy obniżeniu koszty tej pomocy, zaś adwokaci i radcowie prawni muszą się zmagać z przejawami nieuczciwej konkurencji. Niestety ten rynek dopuszcza świadczenie pomocy prawnej nie tylko przez profesjonalnych pełnomocników, lecz także przez różnego rodzaju firmy odszkodowawcze czy windykacyjne. Nadszedł czas na uporządkowanie sytuacji na rynku pomocy prawnej. W interesie obywateli jest, aby rynek ten był obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych, czyli profesjonalnych pełnomocników, którzy gwarantują nie tylko wysoki poziom usług, ale przede wszystkim gwarantują zachowanie tajemnicy zawodowej, a także posiadają ubezpieczenie, podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej, mają skodyfikowane zasady etyki. Pomoc prawna w Polsce powinna być świadczona co do zasady przez adwokatów i radców prawnych. Z perspektywy szeroko rozumianej sytuacji adwokatów przełożyłoby się to także na zmianę w takich kwestiach jak reklama czy zatrudnienie na umowę o pracę, czyli te wszystkie bolączki, o których dyskusja powraca przy okazji kolejnych wyborów. Kolejna sprawa, to wsparcie w wykonywaniu zawodu ze strony samorządu, w tym wykorzystanie szans, jakie stwarza rozwój nowych technologii.

Wywiad przeprowadził red. Szymon Cydzik – czytaj całość na DGP

[su_button url=”https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8054061,przemyslaw-rosati-adwokat-kandydat-na-prezesa-naczelnej-rady-adwokackiej.html” target=”blank” background=”#396740″ color=”#eef3f4″ size=”6″ wide=”yes” center=”yes” desc=”Dziennik Gazeta Prawna 29 grudnia 2020 r.”]WYWIAD z adw. PRZEMYSŁAWEM ROSATIM[/su_button]


Oficjalnie zgłoszeni kandydaci na Prezesa NRA
There is nothing to show here!
Slider with alias kandydaci-nra not found.