Palestra 4/2023

Palestra 4/2023

Szanowni Czytelnicy!

Szanowni Państwo,

przekazuję w Państwa ręce elektroniczną wersję numeru 4/2023 Palestry.

Proponuję Państwu wedle życzenia pobranie pliku pdf z numerem (LINK) albo nowoczesną wersję tekstową umożliwiającą zapoznanie się z treścią również na urządzeniach mobilnych, oferującą nadto wiele innych funkcjonalności pracy z tekstem. (LINK)

Zachęcam Państwa do lektury. W bieżącym numerze w szczególności polecam artykuły: „O konstytucyjnych aspektach pactum de non petendo” (Marcin Kopacki), „Kontrola operacyjna bez kontroli – kilka refleksji na kanwie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 28.06.2022 r. (SK 60/21)” (Robert Rynkun-Werner), „Wartość parametrów fizjologicznych rejestrowanych w procedurze badania poligraficznego” (Renata Dąbrowska, Czesław Żaba), „Problem rozszerzenia zakazu dowodowego z art. 389 § 1 Kodeksu postępowania karnego na osoby postronne uczestniczące w czynności przesłuchania” (Daniel Brodowski), „Przepisy karne w ustawie deweloperskiej” (Maciej Śledź), „Europejski nakaz aresztowania w ramach decyzji ramowej” (Monika Agnieszka Paulińska).

dr Michał Bieniak, adwokat

redaktor naczelny

miesięcznika “Palestra”


Projekt i przygotowanie okładki do druku: A.P. GRAF

foto na okładce: kolaż z wykorzystaniem zdjęcia okładki pierwszego numeru „Palestry”,