Opinia Naczelnej Rady Adwokackiej o prezydenckich projektach ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa

Kosmetyczne różnice między projektami PiS i projektami prezydenckimi

Proponowane zmiany ustaw o KRS i SN nie poprawią wymiaru sprawiedliwości

Naczelna Rada Adwokacka sporządziła opinię do prezydenckich projektów ustawy o Sądzie Najwyższym oraz o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zdaniem NRA, proponowane zmiany nie zmierzają do poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości z punktu widzenia obywatela.

W opinii przygotowanej przez adw. prof. dr. hab. Macieja Gutowskiego, przewodniczącego komisji legislacyjnej przy NRA, czytamy, że zarówno prezydencki projekt zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym, jak i projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, pomimo pewnych różnic, w dalszym ciągu wykazuje tę samą tendencję zmian, co zawetowane przez Prezydenta ustawy i są zasadniczo zbieżne w założeniach aksjologicznych. Ponadto projekt SN w znacznym zakresie proponuje te same zmiany, co ustawa z dnia 20 lipca 2017 r., w uproszczeniu z tą różnicą, że poszczególne kompetencje przyznaje Prezydentowi RP w miejsce Ministra Sprawiedliwości.

NRA uważa, że skuteczna reforma powinna uwzględniać zmiany polegające na usprawnieniu pracy sądów, ułatwieniu obywatelom dostępu do sądów oraz uzyskania informacji i pomocy prawnej, zwiększaniu świadomości prawnej obywateli, przejrzystości stosowanych procedur i skrócenia czasu rozpoznawania spraw. Zdaniem opiniodawców normy prawne, które należałoby zmienić, znajdują się w innych ustawach, przede wszystkim regulujących postępowanie cywilne i karne.

Opinia została przekazana do Sejmu 17 października br.

Źródło: adwokatura.pl

 


Pobierz tekst opinii w .pdf

 

***

Linkuję, “przedrukowuję” i rozpowszechniam, bo pozostawienie info o tej opinii wyłącznie na portalu adwokatura.pl jest moim zdaniem niewystarczające. Szczególnie wartościowe – w mojej ocenie – są przedstawione na str. 4-5 i nast. kierunki (założenia) jakie powinny przyświecać rzeczywistej reformie. To, że projekty są złe i niekonstytucyjne – wiemy !!! Bdb., że mamy oficjalne stanowisko KL NRA. Niemniej czy nie byłoby wskazane aby od Adwokatury wyszła choćby minimalna propozycja legislacyjna do obecnie procedowanej tematyki. Np. skoro jest prezydencki projekt ustawy o SN, to czy nie byłoby wskazane zasugerować, że w zasadzie najpoważniejszym “zarzutem” do pracy SN jest przedsąd i zaproponować zmianę (chociażby poddanie przedsądu kontroli w SN poprzez zażalenie do składu trzyosobowego – albo wręcz likwidację przedsądu). Opinia zniknie w pracach legislacyjnych pośród morza innych opinii. Alternatywny projekt (projekt poprawki) może skierowałby parlamentarną dyskusję na właściwe tory; tzn. unaocznił, że proponowane zmiany to wyłącznie sprawa kadr a reformowanie to zupełnie co innego.