Odzyskać zaufanie i serca adwokatów

Odzyskać zaufanie i serca adwokatów

Adwokat Jarosław Zdzisław Szymański – Kandydat na Prezesa NRA ogłosił w sieci swój program

Pan Mecenas Jarosław Zdzisław Szymański, kóry oficjalnie zgłosił swoją kandydaturę w wyborach na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej które odbędą się podczas XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury, zawiesił w sieci dedykowaną stronę internetową, na której prezentuje swój program wyborczy. Adres strony: https://jaroslawszymanski.pl/

Po raz pierwszy adwokaci mogą zapoznać się z Kandydatami i ich programami wyborczymi przed Zjazdem. To bardzo dobra praktyka. Przed kilkunastoma dniami swój program ogłosił w sieci także Pan Mecenas Maciej Gutowski pod adresem http://maciejgutowski.pl

Mamy okazję porównać programy Kandydatów.

Przypomnijmy, oficjalnie zamiar kandydowania ogłosili: adw. Joanna Parafianowicz oraz adw. Przemysław Rosati; gdy tylko ogłoszą swoje programy wyborcze niezwłocznie o tym poinformujemy.

Natomiast artykuł porównawczy programów Pana Mecenasa Jarosława Zdzisława Szymańskiego i Pana Mecenasa Macieja Gutowskiego opublikujemy w okolicach Świąt. KAndydatów zachęcamy do opublikowania na MacLawye® odpowiedzi, na pytania, które MacLawye® zadał Im imiennie w publikacjach na temat punktów za szkolenia oraz dochodowości prowadzenia kancelarii adwokackiej.

jmm