Ocena okresowa pracy sędziów

FUNDACJA OBYWATELSKIEGO ROZWOJU
HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA – lepszy wymiar sprawiedliwości.

Dawid Sześciło
Analiza na tle propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dyskusja na temat problemu wskazanego w tytule rozgorzała w Polsce kilkanaście miesięcy temu wraz z przedstawieniem przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu obszernej nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych1. Projekt przygotowany w gabinecie byłego już ministra Zbigniewa Ćwiąkalskiego.