Najlepsze miejsce na świecie. Gdzie wschód zderza się z zachodem

Najlepsze miejsce na świecie. Gdzie wschód zderza się z zachodem

Ziemisław Gintowt poleca:

Jak wygląda współczesne pole walki?
Jaki jest cel stawiany naszej armii? Kto o nim decyduje? Czy nasza armia spełnia kryteria bycia nowoczesną? Czy dokonywane zakupy sprzętu wojskowego zabezpieczają nasz kraj czy przyszłość ekonomiczną decydentów? Jakiej strategii ma służyć życie naszych żołnierzy?
Odpowiedzi albo ich brak znajdziecie na te pytania i wiele innych na kartach tej niezwykle ciekawej książki. Książka ważna dla zrozumienia konsekwencji wynikających z naszego sąsiedztwa z Rosją.

Jacek Bartosiak

Najlepsze miejsce na świecie

Gdzie wschód zderza się z zachodem