Mienie zabużańskie – pozostały 3 dni !!!

Pozostały jeszcze 3 dni (29,30,31 grudnia) na złożenie wniosku o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. mienie zabużańskie).

Zainteresowanym MacLawye® radzi złożenie wniosku nawet niekompletnego. Zawsze można uzupełnić tzw. braki formalne. Natomiast niezłożenie wniosku do końca bieżącego roku powoduje ostateczną utratę prawa do rekompensaty.

Wzór wniosku MacLawye® publikuje [tutaj]. Wniosek należy złożyć osobiście lub listem polecenym z potwierdzeniem odbioru.

Poradę (w poniedziałek 29-go także on-line) można uzyskać [tutaj].