Dzięki Ci Jarosławie

Dzięki Ci Jarosławie

Dzięki Ci, Jarosławie !

Tak, ten rok należy zakończyć wielkim podziękowaniem dla Jarosława Kaczyńskiego za niezwykłe dokonania, za wielki wkład w historię Polski.

Nie było bowiem żadnego innego polityka, ani w Oświeceniu jak Kołłątaj czy Staszic, ani po wojnie jak Bierut czy Gomułka, który by zrobił tyle dobrego dla osłabienia Kościoła katolickiego w Polsce.

To największa oświeceniowa reforma Kaczyńskiego. Dzięki temu jest w Polsce możliwe powstanie społeczeństwa świeckiego. Czekaliśmy na to od końca XVIII wieku. I doczekaliśmy się. A tylu innych działaczy lewicy i liberalnych próbowało, ale tylko oddawało pola Kościołowi kosztem państwa, aż wreszcie Jarosław Kaczyński to uczynił – chwała Kaczyńskiemu.

Podobnie z prawami kobiet i ogólnie z powstaniem społeczeństwa otwartego. Owszem, w Polsce prawa kobiet były wprowadzane przed innymi krajami, ale równości praktycznej nie było i dopiero rządy Kaczyńskiego spowodowały, że kobiety zagrożone przez niego utratą swych praw połączyły siły i przez wielotygodniowe strajki i protesty zbudowały świadomość tych praw. W ten sposób powstało społeczeństwo obywatelskie, jakiego nigdy w Polsce nie mieliśmy. Też społeczeństwo uodpornione na faszyzm. Na nacjonalizm. Chwała Kaczyńskiemu.

I tak samo ma się rzecz z przynależnością do Zachodniej Europy i jej struktur. Poparcie wśród obywateli jest najwyższe nie tylko dla prawa do aborcji, związków partnerskich, ale też przynależności do UE. Nigdy jeszcze aż tak nie było. Chwała Kaczyńskiemu.

A że wielki człowiek przyciąga wielkie wydarzenia, to na czas jego rządów przypada transformacja stosunków z Ukrainą i upadek Rosji imperialnej. Chwała Kaczyńskiemu.

Powinniśmy postawić pomnik po upadku jego rządów z napisem:

Jam jest siłą, która zła pragnąc dobro czyni.

Janusz Palikot

Głowy Kościoła