Ile adwokaci zapłacą sędziom w 2012 r. ???

Adw. Andrzej Zwara, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej podpisał 8 grudnia porozumienie z Leszkiem Pietraszko dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w sprawie odbywania przez aplikantów adwokackich w roku 2012 szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury.

Szkolenia organizowane będą dla aplikantów pierwszego roku i obejmować będą zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. Prowadzić je będą sędziowie, prokuratorzy oraz referendarze sądowi.

Aplikanci będą musieli zaliczyć 18 godzin lekcyjnych teorii i pół roku zajęć praktycznych – pięć miesięcy w sądach i jeden miesiąc w prokuraturze.

Źródło: adwokatura.pl

Serwis adwokatura.pl nie podaje ile pieniędzy Adwokatura zapłaci sądom za szkolenia aplikantów. A szkoda. Sądy pozyskują na 6 miesięcy pracowników pomocniczych, opłacanych ze składek adwokackich oraz samodzielnie opłacających koszty szkolenia. Za to, że aplikaci adwokaccy pracują na rzecz sądów, Adwokatura jeszcze płaci sądom.

Zawsze mnie zastanawiało jak taka umowa ma się w relacji do teorii ograniczonej zdolności prawnej osób prawnych. Otóż sądy nie są powołane do świadczenia usług szkoleniowych. Obowiązek odbycia praktyki sądowej przez apliaknta adwokackiego to obowiązek ustawowy. Zatem na jakiej podstawie Adwokatura płaci sądom (a pośrednio sędziom-wykładowcom), skoro zakres zdolności prawnej sądów, nie obejmuje zdolności do zawierania umów o szkolenie aplikantów adwokackich i świadczenie na rzecz Adwokatury odpłatnych szkoleń ???

Ponieważ bardzo mnie interesuje ile sędziowie skasują za szkolenie aplikantów adwokackich; zwróciłem się do NRA o udzielenie informacji publicznej. Po uzyskaniu odpowiedzi niezwłocznie moich czytelników poinformuję ile płacimy sędziom za wykonywanie ich obowiązków ustawowych (w zakresie szkolenia aplikantów adwokackich).