Historia znaczka sądowego

Z historii znaczka sądowego w Polsce, prezentujemy znaczek z okresu zaboru rosyjskiego za 25 kopiejek, znaczek z okresu okupacji wydany dla obszarów tzw. Generalnego Gubernatorstwa. Znaczki z lat dwudziestych emitowane w markach polskich; i późniejsze, już po reformie Grabskiego, w groszach i złotych polskich. Bardziej współczesne znaki opłaty sądowej z lat 1949 – 1955 i niemal współczesne z okresu PRL’u. Chcemy pokazać pewną tradycję, którą obecnie nazywa się anachronizmem.

A poniżej przedstawiamy specjalne znaczki nowego wzoru. Znaczki upamietniające postaci szczególnie zasłużone dla idei likwidacji znaków opłaty sądowej. Świadomie pozwalamy sobie na tę ironię. Bo w debacie o rzekomych oszczędnościach budżetowych, o rzekomych uławtwieniach dla petentów, o cyfryzacji – wszyscy popierający ideę likwidacji znaków opłaty sądowej, zapomniano o tradycji. A my tę tradycję lubimy.

  • Krzysztof Kwiatkowski – były Minister Sprawiedliwości, inicjator likwidacji znaków opłaty sądowej.
  • Andrzej Zwara – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, popierający ideę likwidacji znaków wbrew opinii NRA i licznych adwokatów.
  • Antoni Górski – Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, która – wbrew opinii licznych sędziów i prezesów sądów wszystkich szczebli – nie sprzeciwiła się projektowi likwidacji znaków opłaty sądowej.
  • Jarsław Gowin – Minister Sprawiedliwości, kontynuator dzieła zapoczątkowanego przez Krzysztofa Kwiatkowskiego.

CZYTAJ O PROJEKCIE LIKWIDACJI ZNAKÓW OPŁATY SĄDOWEJ >>>