Granice działań adwokackich w zakresie informacji i reklamy

Granice działań adwokackich w zakresie informacji i reklamy

Webinarium adw. prof. dra Maciej Gutowskiego

Dostępny jest już zapis wideo webinarium, które odbyło się 12 lutego 2021 r. We wprowadzeniu adw. prof. dr Maciej Gutowski zwraca uwagę na istotną różnicę między dotychczasowym zapisem Kodeksu Etyki Adwokackiej zakazującym bezwzględnie adwokatom reklamy a zapisem w nowym projekcie Kodeksu, który co do zasady reklamę dopuszcza, wyznaczając jej granice. Adw. Gutowski nawiązuje także do sytuacji rynkowej oraz świadczenia usług prawnicy przez Internet. Podkreślić należy, że Pan Mecenas Gutowski omawiając problem reklamy i informacji prezentuje bardzo adwokackie ujęcie tematu.

Szczególnie dużo miejsca Pan Mecenas poświęca elektronicznym środkom komunikacji zwracając uwagę na teo, że większość technik informatycznych w Internecie to jedynie narzędzia komunikowania się a zasady etyki mogą się odnosić wyłącznie do tego jak się z tych narzędzi korzysta i zwraca uwagę na niemożność wyznaczenia ścisłych granic między informacją, do której odbiorca musi dotrzeć poprzez akt wolicjonalny a reklamą, która do odbiorczy dociera wbrew jego woli.

Granice działań informacyjno reklamowych nie mogą być gorsetem ograniczającym adwokatów w pozyskiwaniu rynku usług prawnych. Adw. prof. dr Maciej Gutowski wyraźnie opowiada się za dopuszczeniem reklamy adwokackiej jednakże podkreślając, że dyskusja nie powinna koncentrować się na tym czy dopuścić działania reklamowe adwokatów a na tym jak to zrobić aby zachować zasady etyki.

Warto obejrzeć i posłuchać

 

[su_youtube url=”https://youtu.be/rht_97qIihE” title=”Webinarium adw. prof. dra Maciej Gutowskiego”]


 

[su_button url=”http://adwokatmajewski.pl” target=”blank” background=”#d8d3bd” color=”#792c36″ size=”5″ wide=”yes” center=”yes” desc=”Otwiera wydanie MacLawye®’a z wyborem polecanych tekstów w miesiącu”]PRZEJDŹ NA GŁÓWNĄ STRONĘ BIEŻĄCEGO MIESIĄCA[/su_button]