Debata kandydatów na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej

Debata kandydatów na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej

Debata odbędzie się 2 marca 2021 r. o godzinie 18:00

W toku dyskusji w jednej z grup adwokackich na fb, adw. Łukasz Chojniak zgłosił postulat zorganizowania bezpośredniej debaty kandydatów na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Zamiar kadydowania zadeklarowi: adw. Jacek Trela – obecny Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Joanna Parafianowicz, adw. prof. dr Maciej Gutowski, adw. Przemysław Rosati i adw. Jarosław Zdzisław Szymański. Deklarację udziału w debacie złożyli: adw. prof. dr Maciej Gutowski i adw. Jarosław Zdzisław Szymański; pisząc:

Adw. prof. dr Maciej Gutowski: Przyjmuję wyzwanie debaty. Bezpośredniej, transmitowanej on-line w czasie rzeczywistym, bez możliwości korygowania odpowiedzi, z pytaniami nieznanymi wcześniej, zadanymi przez osobę niezależną, zewnętrzną. Uważam, że to bardzo dobry i uczciwy pomysł.

Adw. Jarosław Zdzisław Szymański: Miejscem na demokratyczną debatę jest KZA. Nie jesteśmy politykami, aby na ich wzór organizować “telewizyjne”  debaty przedwyborcze, to jest samorząd. Skoro jednak pojawiła się taka propozycja, to wyrażam gotowość wzięcia w niej udziału, ale przy założeniu, że wezmą w niej udział wszyscy kandydaci, którzy skonfrontują swoje wizje Adwokatury i funkcjonowania samorządu, zaprezentują się jako ludzie, adwokaci i samorządowcy, oraz będą mogli przy okazji przedstawić swój dorobek w Adwokaturze na niwie samorządowej (co zrobili dla wspólnoty adwokackiej ) i odpowiedzieć na pytania.

Udział w debacie potwierdziła też Pani Mecenas Joanna Parafianowicz z tym zastrzeżeniem, że – jaj zdaniem – debata powinna być prowadzona przez adwokatów a nie ewentualnie przez dziennikarzy.

Zorganizowanie pierwszej w historii Adwokatury Polskiej bezpośredniej debaty kandydatów na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej to bardzo dobry pomysł i dobra inicjatywa. Cieszy, że troje pośród pięciorga kandydatów tak szybko zadeklarowało udział w debacie. Czekamy na deklaracje pozostałychch kandydatów.

AKTUALIZACJA godz. 14:30

Adw. Łukasz Chojniak: udział potwierdzili także Pan Prezes Jacek Trela oraz Pan mec. Przemysław Rosati – tym samym z radością mogę potwierdzić, że wszyscy kandydaci wyrazili chęć udziału w debacie. Wspólnie z kandydatami zostaną ustalone wszystkie warunki debaty, o której będziemy na bieżąco informować.

MacLawye® przeprowadzi bezpośrednią transmisję; a nawet jest gotów uczestniczyć w przygotowaniu debaty.

UWAGA

AKTUALIZACJA

Debata odbędzie się 2 marca 2021 r. o godzinie 18:00


[su_youtube_advanced url=”https://youtu.be/7oYKYkwtL_A” width=”1140″ height=”740″ autoplay=”yes” loop=”yes” rel=”no” playsinline=”yes” title=”ZAPOWIEDŹ DEBATY”]