Dalszy lobbing na rzecz zachowania znaków opłaty sądowej, będzie prowadzony z upoważnienia i na rzecz Naczelnej Rady Adwokackiej

Z upoważnienia Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Mec. Andrzeja Zwary, dalsze działania lobbingowe w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych, zmierzające do niedopuszczenia do likwidacji znaków opłaty sądowej jako jednej z form uiszczania tejże opłaty, Mec. Jerzy Marcin Majewski prowadził będzie na rzecz Naczelnej Rady Adwokackiej.

Zgodnie z art. 7 ust. 4 Ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, lobbysta obowiązany jest ujawnić podmiot na rzecz którego działa. Podejmując działania lobbingowe z początkiem sierpnia 2012 r. Mec. Jerzy Marcin Majewski działał w imieniu własnym (taka praktyka jest kwestionowana przez urzędy administracji rządowej uznające, że lobbysta w imieniu własnym działać nie może) a następnie na rzecz adwokatów, którzy imiennie poparli w Internecie protest przeciwko zamiarowi likwodacji znaków opłaty sądowej.

Decyzja Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej upoważniająca Mec. Jerzego Marcina Majewskiego do działań na rzecz Naczelnej Rady Adwokackiej, a co za tym idzie na rzecz całego środowiska adwokackiego, to decyzja dobra. Z jednej strony wzmacnia to pozycję lobbysty i podejmowanych przez niego działań. Z drugiej, jest oczywiste, że Naczelna Rada Adwokacka poza podjęciem uchwały i wyrażeniem opinii, nie może na bieżąco monitorować wszelkich działań technicznych w procesie legislacyjnym i dobrze jest, że jedna osoba odpowiada za podejmowanie działań zmierzających do realizacji postulatów Adwokatury, wyrażonych w uchwale NRA i wcześniejszej opinii a także w uchwałach Wielkopolskiej Izby Adwokackiej i  ORA w Katowicach oraz działania te koordynuje.

To pierwsza taka sytuacja, że Naczelna Rada Adwokacka powierza działania lobbingowe osobie prowadzącej zawodową działalność lobbingową (będącej zarazem adwokatem); oby te dzałania były skuteczne, bo to się w sumie liczy najbardziej.

Niezależnie od upowaznienia NRA, proszę Koleżanki i Kolegów o indywidualne popieranie naszego protestu w sprawie likwidacji znaków opłaty sądowej. Każdy indywidualny głos poparcia działań przeciwko zamiarowi likwidacji znaków bardzo się liczy. Poparcia można udzielić >>> TUTAJ

Jerzy M. Majewski
adwokat

Pismo do ministra sprawiedliwości, uzupełnienie zgłoszenia lobbingowego, z wnioskiem o ustosunkowanie się do uchwał organów adwokatury.

Uzupełnienie zgloszenia lobbingowego.