Czy warto w Internecie propagować dorobek Adwokatury Polskiej

Od 11 października ponad 2.000 osób obejrzało dzięki portalowi MacLawye® przemówienie Pani Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Mec. Joanny Agackiej-Indeckiej wygłoszone na Zgromadzeniu Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Ponad 1.700 osób obejrzało reportaż ze Zgromadzenia, który poniżej przypominamy.
(poczekaj chwilę na załadowanie video)
🙂

[vodpod id=ExternalVideo.737054&w=425&h=350&fv=]

Czy taka “oglądalność” jest powodem do zadowolenia ? Wydaje się, że tak. Nawet zakładając, że większość oglądających te materiały to adwokaci; podstawowe przesłanie przemówienia Pani Prezes Joanny Agackiej-Indeckiej “jestem dumna, że jestem adwokatem” dotarło do znacznie większej liczby Kolegów i Koleżanek Adwokatów – i choćby dlatego warto.

Warto także upowszechniać dorobek Adwokatury Polskiej i mam nadzieję, że Koleżanki i Koledzy przyłączą się do idei tworzenia w Internecie Videoteki Adwokatury Polskiej. Zapraszam.

🙂