Bogusław Owsianik

Bogusław Owsianik

4 czerwca 2021 r zmarł mecenas Bogusław Owsianik. W latach 2008-2013 był dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy.

Michał Bukowiński, obecny dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej, podkreślał znaczenie Owsianika dla środowiska prawnicznego i bydgoskiego samorządu adwokackiego. Napisał: “Mecenas żył i pracował w wiecznym ruchu, zawstydzając niekiedy swoją witalnością wielu młodszych kolegów. Był zasadniczy i bezkompromisowy. Doskonały rozmówca, który z ogromnym poczuciem humoru potrafił snuć opowieści o dawnych adwokackich czasach”.

Mecenas Owsianik był inicjatorem bydgoskiego Klubu Adwokata i środowiskowych konkursów krasomówczych, a także corocznych spływów kajakowych Brdą im. adw. Romana Latosa.

Bogusław Owsianik miał 70 lat.


Dla mnie “ostatni łącznik” z Bydgoską Izbą Adwokacką, w której odbywałem aplikację adwokacką. Był tylko nieco starszym kolegą. Żegnaj Boguś,…

jmm