Turniej arbitrażowy

Turniej  arbitrażowy

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie – organizator główny oraz partnerzy: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie i Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie serdecznie zapraszają aplikantów adwokackich naszej izby do wzięcia udziału w I Konkursie Arbitrażowym dla aplikantów im. adw. dra hab. Tadeusza Szurskiego.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą wziąć udział aplikanci posiadające status aplikanta adwokackiego w Izbie Adwokackiej w Warszawie na dzień 28 października 2022 r. oraz osoby, które przed dniem 28 października 2022 r. złożyły do Okręgowej Rady Adwokackiej wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie w roku szkoleniowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2023 roku.

Konkurs jest oparty na formule konkursów typu „moot court”, tzn. symulacji postępowania, w tym rozprawy (tu: arbitrażowej), której przedmiotem jest prezentacja stanowisk stron i dyskusja dotycząca argumentów prawnych. Aplikanci pełnią funkcję pełnomocników stron, którzy przed 3-osobowymi zespołami orzekającymi przedstawiają swoje argumenty. W zespołach orzekających zasiadają adwokaci, radcy prawni lub inni eksperci (w tym przedstawiciele nauki) z doświadczeniem w arbitrażu handlowym.

SZCZAGÓŁY NA STRONIE WARSZAWSKIEJ
IZBY ADWOKACKIEJ


Miałem okazję poznać dra Tadeusza Szurskiego (1923 – †2010). Absolutnie wybitny arbiter. W 1954 r. wpisany na listę adwokatów Warszawskiej Izby Adwokackiej. Był doradcą ICCA. Adwokat dr hab. Tadeusz Szurski, zmarł po długiej chorobie 16 lutego 2010 roku w wieku 86 lat. Uważany za ojca współczesnego polskiego arbitrażu.


W kilkudziesięcioletniej karierze naukowej i arbitrażowej był współzałożycielem i wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego oraz założycielem i wieloletnim prezesem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Był również członkiem Rady Naukowej Instytutu Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Honorowym Prezesem Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.

Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego w hołdzie z lutego 2010 roku, napisało: zostanie zapamiętany jako człowiek o wielkim uroku, odwadze i uczciwości.

Z wielkim szacunkiem dla Okręgowej Rady Adwokackiej przyjąłem informację, że konkurs arbitrażowy dla aplikantów nazwany został imieniem adwokata dra hab. Tadeusza Szurskiego.

 

Zachęcam pozostałe izby adwokackie do zorganizowania podobnych konkursów a NRA do rozważenia organizacji konkursu ogólnopolskiego.

Jerzy Marcin Majewski