APEL SĘDZIÓW

Popierając apel sędziów i rozumiejąc zarówno ich ciężką pracę jak i wyrażając zrozumienie dla ogarniającej środowisko sędziowski frustracji; MacLawye® publikuje apel sędziów aktywnych w Internecie:

Koleżanki i Koledzy Sędziowie,
My Sędziowie, współtworzący internetowe forum dyskusyjne – www.sedziowie.net, którym na sercu leży dobro wymiaru sprawiedliwości – zwracamy się do WSZYSTKICH SĘDZIÓW RP z apelem o wzięcie aktywnego udziału w planowanych, legalnych akcjach wyrażania NASZEGO SPRZECIWU wobec dalszego ignorowania przez kolejny Rząd konstytucyjnego zapisu o godnym wynagrodzeniu dla przedtawicieli III władzy.
Należy zauważyć, iż poprzez indywidualne inicjatywy sędziów – w postaci masowego składania pozwów, wysyłania petycji do organizacji międzynarodowych i wniosków do Prezydenta RP o zawetowanie nowelizacji usp oraz zorganizowany w dniu 30 maja 2008 r. przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA “dzień bez wokandy” – nasze środowisko wreszcie zwróciło uwagę pozostałych dwóch władz na pilną potrzebę systemowego rozwiązania nabrzmiałych problemów sądownictwa.
W efekcie Prezydent RP zawetował ustawę dot. zniesienia tzw.awansów poziomych, zaś 23 lipca 2008 roku w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, uchwalony został dezyderat, w którym przedstawiciele władzy ustawodawczej wreszcie otwarcie przyznali, że poziom wynagrodzeń sędziów nie odpowiada zapisowi art. 178 ust.2 Konstytucji. Stanowisko to będzie istotnym argumentem przed Trybunałem Konstytucyjnym, przy rozpoznawaniu kilkudziesięciu pytań prawnych zgłoszonych dotychczas przez sądy pracy w przedmiocie niekonstytucyjności naszych regulacji płacowych.
Zaczynamy zatem dostrzegać efekty naszych wielomiesięcznych działań. Przed nami jeszcze jednak bardzo daleka droga i co do tego nikt z nas złudzeń nie ma. Tym bardziej więc winniśmy SOLIDARNIE i AKTYWNIE włączyć się do protestu zmierzającego do satysfakcjonującego nas wreszcie, po latach lekceważenia i upokarzania, systemowego rozwiązania problemu uposażeń i oddania nam wreszcie należnej III władzy pozycji ustrojowej. Nie zdołamy jednak uczynić tego działając wyłącznie indywidualnie, w formie spontanicznych akcji o małym zasięgu. Konieczna jest koordynacja działań w całym kraju.
W związku z tym, krytycznie oceniając wiele dotychczasowych posunięć niektóych członków władz Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA – realnie zdajemy sobie sprawę, iż obecnie IUSTITIA jest jedynym zorganizowanym podmiotem, który może Nas – Sędziów skutecznie reprezentować.
Pozbawieni prawa przynależności do związków zawodowych, żadnej innej alternatywy na dzień dzisiejszy nie mamy.
Niestety, do IUSTITII przynależność zadeklarowało, jak dotąd, tylko 2 tys. sędziów, zatem niejednokrotnie podnoszony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości zarzut jej niereprezentatywności.
Argument ten szczególnie często pojawia się wtedy, gdy stanowisko Stowarzyszenia, korzystne dla sędziów, jest jednocześnie niewygodne lub wręcz nie do przyjęcia dla rządzących.
W naszym przekonaniu IUSTITIA jedynie wówczas będzie traktowana przez pozostałe dwie władze jako poważna siła, której nie można lekceważyć i która jednocześnie będzie skutecznie reprezentować środowisko sędziowskie, gdy spróbujemy podjąć wspólnie działania zmierzające do dalszych zmian jej oblicza i funkcjonowania.
Informujemy, że poczynając od poczatku września br. będą się odbywały w poszczególnych Oddziałach IUSTITII wybory Delegatów na Nadzwyczajne Zebranie Delegatów, które dokona wyboru nowych władz Stowarzyszenia (po rezygnacji Prezes M. T. Romer) oraz podejmie ważną uchwałę programową określając w niej między innymi kolejne formy protestu naszego środowiska w celu wywarcia presji na rządzących dla dokonania koniecznych zmian rzeczywistej pozycji sędziów w naszym kraju .
To od determinacji tychże delegatów w dużej mierze zależeć będzie, czy ta ostatnia szansa na radykalną zmianę funkcjonowania IUSTITII zostanie wykorzystana, czy zwyczajnie zaprzepaszczona, czy nasze środowisko, dotychczas tak podzielone, będzie w stanie solidarnie zaprotestować przeciwko obecnej sytuacji. Środowisko sędziowskie liczy zaledwie kilka tysięcy osób i każdy z nas powinien wziąć odpowiedzialność za przyszłość…
Pamiętajcie, to właśnie delegaci, których my możemy wybrać, wybiorą Zarząd Stowarzyszenia, który z kolei będzie uczestniczył we wszelkich rozmowach z Rządem, dotyczących naszego statusu.
Delegatami nie mogą być więc osoby przypadkowe, osoby, którym nie leży na sercu dobro polskiego sądownictwa, osoby, które do tej pory pozostawały bierne wobec sytuacji w wymiarze sprawiedliwości.
Na delegatów musimy wybrać sędziów, których darzymy szczególnym zaufaniem i którym oczywiście zależy na systemowych rzeczywistych zmianach ustrojowych, oraz którzy chcą i potrafią o te zmiany walczyć. Dla naszego wspólnego dobra włączmy się zatem aktywnie w działalność stowarzyszenia, zapisujmy się i wybierajmy odpowiednich reprezentantów. Nie zostawiajmy dłużej naszych spraw bez naszego na nie wpływu.
Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że w dniach 24 – 25 września 2008 r. mocą uchwały Zarządu SSP IUSTITIA przewidziane są kolejne dwa ogólnopolskie “dni bez wokandy”. W wymienione dni przychodzimy normalnie do pracy i pracujemy w swoich gabinetach (piszemy uzasadnienia, zarządzenia, czytamy akta). W tych dniach nie odbywają się tylko żadne rozprawy i posiedzenia.
Koleżanki i Koledzy – tylko solidarną postawą sędziów wzmocnimy naszą niezależność i doprowadzimy do praktycznej realizacji postanowień art. 178 ust. 2 Konstytucji RP!!! Zwracamy się do wszystkich sędziów, dotychczas niezrzeszonych, od nas zależy przyszły kształt Stowarzyszenia Iustitia i jej prawo do reprezentacji każdego sędziego Rzeczypospolitej Polskiej – złóżmy deklaracje członkowskie…
SĘDZIOWIE SKUPIENI WOKÓŁ INTERNETOWEGO FORUM DLA SĘDZIÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:
Dąbska Luiza SSR w Opolu Lubelskim
Kowalski Paweł sędzia WSA w Łodzi
Kozłowski Krzysztof SSR w Wysokiem Mazowieckiem
Lewandowski Emil SSR w Warszawie Praga-Północ
Marczyńska Magdalena SSO w Piotrkowie Trybunalskim
Marczyński Tomasz SSR w Bełchatowie
Nykiel Arkadiusz SSR w Tarnowskich Górach
Przymusiński Bartłomiej SSR w Poznaniu Stare Miasto
Puchalski Rafał SSR w Jarosławiu
Rutkowska Aleksandra SSR dla Wrocławia Śródmieście
Sawko Elżbieta SSR w Słupsku
Sobczak Jacek SSO w Łodzi
Wytrykowski Konrad SSR w Legnicy
Zazula Roman SSR w Białej Podlaskiej