Antyadwokacki projekt ustawy zgłoszony przez parlamentarną opozycję (PO)

Antyadwokacki projekt ustawy zgłoszony przez parlamentarną opozycję (PO)

PO_Budka

Grupa posłów Platformy Obywatelskiej zgłosiła poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, dołączając tym samym do antyadwokackiej polityki obecnego kierownictwa ministerstwa sprawiedliwości. W zasadzie nie ma się czemu dziwić, ponieważ Platforma Obywatelska gdy nie była opozycją prowadziła antyadwokacką politykę nader skutecznie. Nie kto inny a właśnie politycy PO zafundowali Adwokaturze Polskiej utratę ostatniego wyróżnika jej tożsamości, czyli wyłączności prowadzenia obron karnych. Z jakim skutkiem ? Ano radcowie prawni do obron karnych jakoś masowo się nie garną a Adwokatura Polska utraciła monopol nadzoru nad wykonywaniem obowiązków obrończych i kształtowaniem etyki obrończej. W psuciu systemu prawnego PiS jest mistrzem absolutnym. Opozycja jak widać stara mu się dorównać.

Projekt ustawy jest krótki. W zasadzie sprowadza się do jednego przepisu, zmiany brzmienia art. 4 ustawy, który według projektodawców ma przybrać brzmienie następujące: Art. 4. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”.

Projektodawcy piszą w uzasadnieniu: Projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ma na celu zagwarantowanie każdemu obywatelowi bezpłatnego dostępu do pomocy prawnej.

A z jakiej racji ? W polskim systemie prawnym są przepisy gwarantujące zwolnienie od kosztów sądowych. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej w jej obecnym brzmieniu gwarantuje najuboższym dostęp do nieodpłatnej prawnej pomocy przedsądowej. Przyznanie tego prawa każdemu przyniesie tylko jeden – już zauważalny – efekt. Roszczeniową postawę każdego klienta, który przychodząc do adwokata będzie się domagał świadczenia darmowej pomocy prawnej. To już się dzieje.

PiS chce odebrać adwokatom aplikantów. PO pieniądze.

Adwokatom pozostał już tylko PSL.

jmm