Afera Banku Staropolskiego

Za sprawą Stowarzyszenia Pokrzywdzonych przez System Bankowy powraca sprawa afery Banku Staropolskiego. Czy zawieszenie działalności Banku Staropolskiego – decyzją Komisji Nadzoru Bankowego – było zgodne z prawem ? Nie wiem, bo nie analizowałem samej decyzji jak i okoliczności jej wydania.

Swego czasu byłem związany z Bankiem Staropolskim. Pomagałem prawnie w jego założeniu i opracowaniu statutu. Wszedłem też do pierwszej Rady Banku Staropolskiego; z której ustąpiłem w dniu, w którym Rada Banku zdecydowała o sprzedaży akcji banku Piotrowi B. umożliwiając mu pełną kontrolę nad bankiem. Moje ustąpienie z Rady Banku motywowałem brakiem zaufania do działań Piotra B., który wsławił się obietnicą wybudowania domu każdemu akcjonariuszowi firmy DREWBUD przeprowadzając pierwszą w Polsce publiczną emisję akcji, w moim odczuciu przeprowadzoną niezgodnie z dobrymi obyczajami kupieckimi, poprzez wprowadzenie nabywców akcji w błąd co do możliwości nabycia domu (DREWBUD oczywiście ani jednego domu nie wybudował).

W dniu, w którym Rada Banku (przy moim sprzeciwie) umożliwiła Piotrowi B. kontrolę nad bankiem uznałem, że ten przedsiębiorca, wcześniej czy później doprowadzi do upadku banku z pokrzywdzeniem jego Klientów.


Dzisiaj Stowarzyszenie Pokrzywdzonych Przez System Bankowy składa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Nadzoru Bankowego o zawieszenie działalności Banku Staropolskiego. I słusznie; bowiem choćbym miał jak najgorsze zdanie o działalności Piotra B. jako bankowca, decyzje Komisji Nadzoru Bankowego muszą być zgodne z prawem; skoro zatem są jakiekolwiek wątpliwości należy je wyjaśnić.

OBEJRZYJ CAŁOŚĆ VIDEO NA STRONACH STOWARZYSZENIA

Rozbudzanie jednak nadziei pokrzywdzonych upadkiem Banku Staropolskiego na stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Nadzoru Bankowego uważam za nieodpowiedzialne. Otóż nie stwierdza się nieważności decyzji, jeżeli jej wykonanie doprowadziło do nieodwracalnych skutków prawnych. Skutkiem zawieszenia działalności Banku Staropolskiego było ogłoszenie jego upadłości. Mimo, że postępowanie upadłościowe nadal trwa, uważam, że skutek decyzji był i jest nieodwracalny a wierzyciele banku mogą się zaspokoić jedynie w postępowaniu upadłościowym.

Stowarzyszenie Pokrzywdzonych przez System Bankowy pomagało wielokrotnie w sprawach indywidualnych, ujawniając niekiedy bulwersujące przypadki nadużywania prawa przez banki. Czy tym razem zaangażowało się po właściwej stronie ?

Czytaj też:

Znów jest kłopot z Bankiem Staropolskim [Głos Wielkopolski 21.IX.2008]

ABY ZABRAĆ GŁOS W DYSKUSJI NALEŻY KLIKNĄĆ W TYTUŁ ARTYKUŁU. POD TEKSTEM OTWORZY SIĘ OKNO, W KTÓRYM MOŻNA BĘDZIE ZAMIEŚCIĆ SWÓJ KOMENTARZ – CZY AKCJA STOWARZYSZENIA POKRZYWDZONYCH PRZEZ SYSTEM BANKOWY, W SPRAWIE STWIERDZENIA NIEWAŻNOŚCI DECYZJI KOMISJI NADZORU BANKOWEGO DOBRZE SŁUŻY POKRZYWDZONYM UPADŁOŚCIĄ BANKU STAROPOLSKIEGO ?

Jedna myśl o „Afera Banku Staropolskiego

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.