Adwokatura w obronie ładu konstytucyjnego

XII Krajowy Zjazd Adwokatury jeszcze nie zakończył obrad. Trwa przyjmowanie uchwał zjazdowych. Pierwsze dwie uchwały już podjęte przez Zjazd mają fundamentalne znaczenie dla każdego adwokata i Adwokatury Polskiej jako całości.

Mimo, że adwokat prof. dr Maciej Gutowski, Przewodniczący zjazdowej komisji wnioskowej, podkreślał, że kolejność podejmowanych uchwał nie ma znaczenia dla oceny stopnia ich ważności, to jednak trudno nie przyjąć dwóch pierwszych uchwał jako swoistego symbolu. Pierwsza z uchwał dotyczy ochrony tajemnicy adwokackiej. Tajemnica adwokacka jest dla każdego adwokata świętością. I dobrze, że Krajowy Zjazd Adwokatury tak jednoznacznie wystąpił w jej obronie.

uchwala-o-ochronie-tajemnicy-adwokackiej

Zjazd podjął także uchwałę o ochronie ładu konstytucyjnego w Polsce. Bardzo dobrze się stało, że jest to uchwała w swojej treści jednoznaczna i bardzo mocna. Jej konkluzja, że żaden adwokat nie może być zwolniony od obrony podstawowych konstytucyjnych wartości a ich obrona jest podstawową powinnością każdego adwokata i Adwokatury Polskiej jako całości, stanowi wyraźną wytyczną dla postawy każdego adwokata i działań nowej Naczelnej Rady Adwokackiej i jej Prezesa.

uchwala-xii-kza-o-ochronie-ladu-konstytucyjnego-w-polsce

Pan Prezydent Andrzej Duda będą c gościem XII Krajowego Zjazdu Adwokatury, w swoim wystąpieniu zadeklarował, że będzie się wsłuchiwał w głos adwokatów. To trzymamy za słowo. Niech się Pan Prezydent wsłucha. Zwłaszcza jak sejm uchwali projekt – który trafił do Sejmu w czasie gdy obradował Zjazd Adwokatury – projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zgroza. Takiego projektu jeszcze nie było. Warto się z nim zapoznać. Komentować nie warto. Ale trzeba – zgodnie z uchwałą Krajowego Zjazdu Adwokatury – walczyć z tym projektem wszelkimi możliwymi sposobami.

Ten projekt ostatecznie “dobija” Trybunał Konstytucyjny.

Kliknij i przeczytaj:

15128907_10210429541310439_8811234105836264756_o