Adw. Ewa Stawicka – Smuga światła

Adw. Ewa Stawicka – Smuga światła

„Smuga światła” to najnowsza książka adw. Ewy Stawickiej przybliżająca życiorys adw. Andrzeja Rościszewskiego, wieloletniego dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, obrońcy w procesach politycznych stanu wojennego, społecznika i uznanego żeglarza. 

Życie Andrzeja Rościszewskiego (1930-2019), adwokata i żeglarza, przebiegło w czterech epokach. Przedwojennej, nasyconej ziemiańską i patriotyczną tradycją. Okupacyjnej, która odebrała dom i poczucie bezpieczeństwa, w zamian ucząc nieugiętości i reguł konspiracji. Komunistycznej, na którą przypadły poważne zagrożenia wraz z bezpowrotną utratą dawnych perspektyw – ale także dojrzałość, z umiejętnością rozwijania się w tych dziedzinach, których ideologia nie zdołała zdominować; to wtedy przyszły sukcesy na morzach. Wreszcie, w wolnej na powrót Polsce doświadczony prawnik, dziekan warszawskiej izby adwokackiej, uczestniczył w tworzeniu niepodległego państwa. Biografię uzupełnia zbiór dotąd niepublikowanych, literacko interesujących tekstów na tematy morskie pióra samego jej bohatera.

Nota pochodzi od wydawcy


1 marca 2023 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, odbył się spotkanie z Autorką. Poprowadziła je adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan ORA w Warszawie. Przybyłych licznie gości powitał adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie. O książce słowo wstępne powiedział adw. Andrzej Zwara, prezes Biblioteki Palestry.

W wieczorze autorskim uczestniczyli m.in. Helena Rościszewska, kuzynka Andrzeja Rościszewskiego, Anna Rościszewska – bratanicę bohatera, sędzia Ewa Malinowska, Ks. Dariusz Kowalczyk, przewodniczący Zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, Ks. Zbigniew Zembrzuski, dyrektor Caristas Archidiecezji Warszawskiej, Bogusław Witkowski, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego, prof. Leszek Bosek, sędzia SN oraz przedstawiciele Adwokatury, m.in. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej i adw. Andrzej Tomaszek, członek NRA.

Mecenas Stawicka opowiadała o niezwykłych zdolnościach koncyliacyjnych dziekana Rościszewskiego, który zawsze hołdował zasadzie „Zgoda buduje, nienawiść rujnuje”. Przytoczyła historię, kiedy wraz z mec. Czesław Jaworskim kandydowali na funkcję dziekana ORA w Warszawie. W dzień wyborów Panowie umówili się na poranny spacer, żeby uzgodnić zasady współzawodnictwa.  

Mec. Rościszewski był dziekanem „czasów przełomu”. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom młodego pokolenia, był pionierem zmian, które teraz wydają się oczywiste. Mając na uwadze przyszłość zawodu stworzył podstawy, żeby kancelarie adwokackie mogły wiązać się w spółki, a adwokaci mieli do wyboru więcej form wykonywania zawodu. 

Adw. Ewa Stawicka jest autorką książek popularyzujących historię z Temidą w tle, jak również fachowych opracowań z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. W okresie 04.2021-03.2023 była redaktor naczelną miesięcznika „Palestra”. Z Andrzejem Rościszewskim współpracowała zawodowo, pływała także w amatorskich rejsach, którymi dowodził.

Publikacja ukazała się staraniem Naczelnej Rady Adwokackiej, w ramach serii „Biblioteka Palestry”, przy współudziale finansowym Ośrodka Badawczego Adwokatury.

Książkę wydało Wydawnictwo Arche.

Źródło: adwokatura.pl

DO NABYCIA W SIECI