90. lecie Adwokatury Wielkopolskiej – reportaże video

[poczekaj spokojnie na załadowanie przeglądarki video]

[vodpod id=ExternalVideo.763906&w=425&h=350&fv=quality%3Dbest%26allowfullscreen%3Dtrue%26scale%3DshowAll%26]

[Aby odtworzyć video w przeglądarce powyżej, należy wybrać miniaturę filmu i ‘kliknąć’ >Play. Można przejść na specjalną stronę www.90 lecie, klikając w link poniżej gdzie można obejrzeć wszystkie filmy w znacznie lepszej rozdzielczości]

Przejdź na stronę www.90 lecie Adwokatury Wielkopolskiej

Przypominam także, że MacLawye® prowadzi strony Videoteki Adwokatury Polskiej, gdzie rozdzielczość jest jeszcze lepsza a projekcje w większych rozmiarach 😉

________________________________

27 grudnia 2008 r. przypada 90. rocznica Powstania Wielkopolskiego, w tym – jedynym polskim powstaniu, które było zwycięskie (obok powstania wielkopolskiego z 1806 r.) – licznie brali udział wielkopolscy adwokaci, którzy walczyli o niepodległość Polski i odegrali wybitną rolę w budowie demokracji okresu międzywojennego. Wielkopolskimi Adwokatami byli: Władysław Seyda, późniejszy minister d/s dzielnicy pruskiej a następnie Prezes Sądu Najwyższego, Wojciech Trąbczyński późniejszy Marszałek Senatu, Cyryl Ratajski wybitny Prezydent Poznania, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę twórca PeWuKi, w czasie II Wojny Delegat Rządu na Kraj.

Powstanie wielkopolskie

zbrojne wystąpienie polskich mieszkańców Wielkopolski przeciwko państwu niemieckiemu. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, która w tym czasie umacniała swą niepodległość.

Wybuchło 27 grudnia 1918 roku, w reakcji na demonstracje Niemców sprzeciwiających się wizycie w Poznaniu  polskiego pianisty i działacza niepodległościowego Ignacego J. Paderewskiego. Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą Wielkopolskę z wyjątkiem północnych i południowo-wschodnich jej obrzeży. Powstanie zakończyło się 16 lutego1919  roku rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu kończącego I wojnę światową z 11 listopada 1918. Było to jedno z dwóch, (obok powstania wielkopolskiego 1806 roku), zwycięskich powstań w dziejach Polski. Było ono też ostatnim etapem tak zwanej najdłuższej wojny nowoczesnej Europy.