Ochrona poufności komunikacji klienta z adwokatem

Ochrona poufności komunikacji klienta z adwokatem

Dr Magdalena Matusiak-Frącczak

Ochrona poufności komunikacji klienta z adwokatem. Standardy międzynarodowe, standard Unii Europejskiej oraz standardy krajowe wybranych państw a prawo polskie

Praca stanowi kompleksową analizę ochrony poufności komunikacji klienta z adwokatem we współczesnym świecie.

Autorka podejmuje wyzwanie nakreślenia standardów międzynarodowych, standardu Unii Europejskiej oraz wybranych standardów krajowych w zakresie ochrony tajemnicy adwokackiej. Punktem wyjścia do rozważań jest wyjaśnienie istoty tajemnicy adwokackiej, zaś następnie przez jej pryzmat będzie oceniana dopuszczalność wyjątków od ochrony poufności.

Autorka od lat zajmuje się tajemnicą adwokacką, zaś przedstawiona monografia stanowi zwieńczenie jej wieloletnich badań nad tą problematyką.

Opracowanie będzie atrakcyjne nie tylko dla przedstawicieli nauki prawa, ale przede wszystkim dla praktyków wykonujących różne zawody prawnicze, nie tylko dla samych adwokatów, ale również dla radców prawnych, sędziów, prokuratorów. Publikacja wchodzi też w zakres różnych dziedzin prawa, jak prawo międzynarodowe i unijne, prawo konstytucyjne, procedura i prawo karne, cywilne, administracyjne i podatkowe.

Opis pochodzi od wydawcy


DO NABYCIA W SIECI